Czuwanie przy Grobie Jezusa

Wielka Sobota jest dniem szczególnym. Tego dnia gromadzimy się w kościołach, aby czuwać przy grobie Jezusa Chrystusa.

Ciemnica 2011

To symboliczny loch, więzienie w którym w samotności przebywał Jezus od pojmania w Ogrojcu aż do skazania na śmierć.

Dar krwi i szpiku kostnego

Chrystus mówi: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Z taką postawą jako wspólnota prgniemy wejść w przeżycia Wielkiego Tygodnia i złozyć z siebie dar dla chorych. Dziś oddajemy krew i szpik kostny.