Apostolstwo Dobrej Śmierci

Początki stowarzyszenia „Apostolstwa Dobrej Śmierci” przy parafii św. Michała Archanioła w Leśnej to rok 1991. Grupa kobiet związanych z Żywym Różańcem nawiązała kontakt z Ośrodkiem Apostolstwa w Górce Klasztornej kierowanej przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętej Rodziny.
Patronami apostolstwa są: Matka Bolesna, św. Józef, św. Mikołaj. Celem grupy jest modlitwa o wytrwanie w dobrym, o nawrócenie ludzi oddalonych od Boga, o dobrą i szczęśliwą śmierć dla wszystkich ludzi.
Spotkania naszej grupy odbywają się w I czwartki miesiąca po Mszy św. oraz w I niedziele miesiąca. Członkowie apostolstwa biorą udział w dniach skupienia i spotkaniach opłatkowych organizowanych dla danego rejonu.
Obecnie do naszej grupy apostolstwa wpisanych jest 100 osób.

1.12.2007 r. – pielgrzymka ADŚ do sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu i udział w rejonowym dniu skupienia.