KOŚCIÓŁ ODPUSTÓW


STOLICA APOSTOLSKA W DNIU 11 STYCZNIA 2002 ROKU NADAŁA KOŚCIOŁOWI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LEŚNEJ PRZYWILEJ ODPUSTÓW, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ:

ODPUSTY ZUPEŁNE:

 

  • W II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ – NIEDZIELĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
  • 29 WRZEŚNIA – ŚWIĘTO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
  • 16 PAŹDZIERNIKA – ŚWIĘTO ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

 

ODPUSTY CZĄSTKOWE:

 

  • PRZEZ CAŁY ROK

 

ZASADY UZYSKANIA ODPUSTÓW

1. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany, po wypełnieniu pewnych określonych warunków.
2. Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty mogą być ofiarowane za zmarłych.
3. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia.
4. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie.
5. Do uzyskania odpustu zupełnego w kościele w Leśnej wymaga się nawiedzenia kościoła i pobożnej modlitwy przed ołtarzem Bożego Miłosierdzia i relikwiami św. Faustyny oraz spełnienia trzech następujących warunków:

  • spowiedź sakramentalna
  • komunia eucharystyczna
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz dowolna modlitwa)
  • wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu.

6. Do uzyskania odpustu cząstkowego w kościele w Leśnej wymaga się nawiedzenia kościoła i pobożnej modlitwy przed ołtarzem Bożego Miłosierdzia i relikwiami św. Faustyny oraz spełnienia następujących warunków:

  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz dowolna modlitwa)
  • wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu.