KANCELARIA PARAFIALNA

BARDZO PROSIMY O TELEFONICZNE UMAWIANIE SIĘ DO KANCELARII

tel.:  502 537 187 lub 33 867 13 55


Godziny urzędowania:

 • w dni powszednie bezpośrednio po mszach św.
 • w II i IV i V piątek miesiąca:  od 19:00 do 20:00 (sprawy przedmałżeńskie) 
 • na umówiony termin (tel.: 33 867-13-55 lub 502-537-187)
 • w niedziele, święta oraz w I i III piątek miesiąca kancelaria nieczynna

Godziny urzędowania w czasie wakacji:

 • w dni powszednie bezpośrednio po mszach św.
 • na umówiony termin
 • w niedziele, święta oraz w I i III piątek miesiąca kancelaria nieczynna

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Sakrament chrztu:

 • Sakramentu chrztu udziela się w III niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na mszy św. o godz. 11:00. UWAGA! W grudniu oraz w marcu lub kwietniu gdy wypadają Święta, chrzty są udzielane tylko w drugi dzień Świąt!

 • Przynajmniej 14 dni przed datą chrztu należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

 • Zgłaszając dziecko należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania: Formularz Zgłoszenie dziecka do chrztu ) oraz przedstawić następujące dokumenty:

a. akt urodzenia dziecka z USC

b. zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców dziecka

c. informacje dotyczące rodziców dziecka: imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,  data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, data i miejsce ślubu kościelnego.

d. informacje dotyczące rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska, adres zamieszkania. Rodzic chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być bierzmowanym. Chrzestny zamieszkały poza naszą parafią ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie od księdza proboszcza własnej parafii, że jest praktykującym katolikiem.

RODZICEM CHRZESTNYM NIE MOŻE BYĆ OSOBA, ŻYJĄCA W NIESAKRAMENTALNYM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM LUB ŻYJĄCA W ZWIĄZKU PARTNERSKIM. Bardzo prosimy rodziców o odpowiedzialne wybieranie chrzestnych!!!

Rodzice dziecka mieszkający poza naszą parafią (dotyczy to również osób mieszkających zagranicą), którzy pragną ochrzcić dziecko w Leśnej są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę z Parafii obecnego zamieszkania !

TERMINY CHRZTÓW W ROKU 2024

21 kwietnia 2024 r.. – godz. 11.00

19 maja 2024 r.. – godz. 11.00

16 czerwca 2024 r. – godz. 11.00

21 lipca 2024 r.. – godz. 11.00

18 sierpnia 2024 r.. – godz. 11.00

15 września 2024 r.. – godz. 11.00

20 października 2024 r.. – godz. 11.00

17 listopada 2024 r.. – godz. 11.00

26 grudnia 2024 r.. – godz. 11.00

Sakrament małżeństwa: 

UWAGA ! Od 1 czerwca 2020 roku obowiązują nowe zasady spisywania protokołów przedmałżeńskich. 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii minimum 3 miesiące przed planowanym ślubem i przynoszą ze sobą: 

 1. metryki chrztu (do ślubu) wraz z adnotacją o bierzmowaniu
 2. dowody osobiste 
 3. świadectwa religii z ostatniej klasy
 4. Dokumenty z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego (proszę pamiętać, że ten dokument jest ważny 6 miesięcy!). 
 5. pozostałe dokumenty narzeczeni dostarczą po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego

UWAGA ! Bardzo proszę o wcześniejsze umawianie się na spisanie protokołu

 (nr tel.: 502 537 187)

Osoby mieszkające (pracujące) poza granicą Polski mają obowiązek spisania protokołu w parafii (misji) miejsca pobytu.

Posługa sakramentalna dla chorych:

Do chorych udajemy się w I sobotę miesiąca, w godzinach 8:00 – 11:00, po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii.

W nagłym zagrożeniu życia należy przyjechać po księdza na plebanię.


SAKRAMENTALIA

Pogrzeb chrześcijański:

Zgłaszamy w kancelarii parafialnej. Należy przedłożyć:

 • skrócony akt zgonu z USC

 • kartę zgonu dla celów pochowania zwłok (od lekarza – potwierdzoną przez USC)

 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych

UWAGA : Zgodnie z przepisami liturgicznymi pogrzebów nie odprawia się w niedziele i święta !!!

Roczki urodzin i chrztu:

Odbywają się w III niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 11:00. Dziecko należy zgłosić u księdza na 10 dni przed uroczystym błogosławieństwem.