KANCELARIA PARAFIALNA


Godziny urzędowania:

 • w dni powszednie bezpośrednio po mszach św.
 • w II i IV piątek miesiąca:  od 19:00 do 20:00 (sprawy przedmałżeńskie)
 • na umówiony termin (tel.: 33 867-13-55 lub 502-537-187)
 • w niedziele, święta oraz w I i III piątek miesiąca kancelaria nieczynna

Godziny urzędowania w czasie wakacji:

 • w dni powszednie bezpośrednio po mszach św.
 • na umówiony termin
 • w niedziele, święta oraz w I i III piątek miesiąca kancelaria nieczynna

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Sakrament chrztu:

 • Sakramentu chrztu udziela się w III niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na mszy św. o godz. 11:00. UWAGA! W grudniu oraz w marcu lub kwietniu gdy wypadają Święta, chrzty są udzielane tylko w drugi dzień Świąt!

 • Przynajmniej 10 dni przed datą chrztu należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

 • Zgłaszając dziecko należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania: Formularz_zgłoszenia_dziecka_do_chrztu) oraz przedstawić następujące dokumenty:

a. akt urodzenia dziecka z USC

b. zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców dziecka

c. informacje dotyczące rodziców dziecka: imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki,  data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, data i miejsce ślubu kościelnego.

d. informacje dotyczące rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska, adres zamieszkania. Rodzic chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być bierzmowanym. Chrzestny zamieszkały poza naszą parafią ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie od księdza proboszcza własnej parafii, że jest praktykującym katolikiem.

RODZICEM CHRZESTNYM NIE MOŻE BYĆ OSOBA, ŻYJĄCA W NIESAKRAMENTALNYM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM LUB ŻYJĄCA W ZWIĄZKU PARTNERSKIM. Bardzo prosimy rodziców o odpowiedzialne wybieranie chrzestnych!!!

TERMINY CHRZTÓW I ROCZKÓW W ROKU 2019

26 grudnia 2019 r. –  godz. 11.00

19 stycznia 2020 r. – godz. 11.00

16 luty 2020 r. – godz. 11.00

15 marca 2020 – godz. 11.00

13 kwietnia 2020 r. – godz. 11.00

17 maja 2020 r. – godz. 11.00

21 czerwca 2020 r. – godz. 11.00

19 lipca 2020 r. – godz. 11.00

16 sierpnia 2020 r. – godz. 11.00

Sakrament małżeństwa: 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii na 3 miesiące przed planowanym ślubem i przynoszą ze sobą:

 1. metryki chrztu (do ślubu) wraz z adnotacją o bierzmowaniu
 2. dowody osobiste
 3. świadectwa religii z ostatniej klasy
 4. pozostałe dokumenty narzeczeni dostarczą po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego

UWAGA ! Bardzo proszę o wcześniejsze umawianie się na spisanie protokołu (nr tel.: 502 537 187)

Osoby mieszkające (pracujące) poza granicą Polski mają obowiązek spisania protokołu w parafii (misji) miejsca pobytu.

Posługa sakramentalna dla chorych:

Do chorych udajemy się w I sobotę miesiąca, w godzinach 8:00 – 11:00, po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii lub kancelarii.

W nagłym zagrożeniu życia należy przyjechać po księdza na plebanię.


SAKRAMENTALIA

Pogrzeb chrześcijański:

Zgłaszamy w kancelarii parafialnej. Należy przedłożyć:

 • skrócony akt zgonu z USC

 • kartę zgonu dla celów pochowania zwłok (od lekarza – potwierdzoną przez USC)

 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych

UWAGA : Zgodnie z przepisami liturgicznymi pogrzebów nie odprawia się w niedziele i święta !!!

Roczki urodzin i chrztu:

Odbywają się w III niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 11:00. Dziecko należy zgłosić u księdza na 10 dni przed uroczystym błogosławieństwem.