Kalendarium dziejów kościoła i parafii w Leśnej.


Lata dwudzieste XX wieku * w rodzinie Michała i Zofii Caputów rodzi się myśl budowy kościoła dla mieszkańców Leśnej.
– 1936 r. * ks. kanonik Bieniasz, proboszcz w Radziechowach, rozpoczyna starania o budowę kościoła filialnego w Leśnej.
– 1937 r. * Powołanie Komitetu Budowy Kościoła w Leśnej. Przewodniczącym zostaje pan  Michał Piątek.
– 24.06.1937 r. * Urząd Wojewódzki w Krakowie wydaje zezwolenie na budowę kościoła w Leśnej.
– 1937 r. * Architekt inż. pan L. Poleski tworzy projekt kościoła.

1938 r. * Michał i Zofia Caputowie aktem darowizny przekazują działkę pod budowę kościoła.
– Gromadzenie materiałów budowlanych.
– Pierwsze konflikty sąsiedzkie przy pracach odwadniających teren budowy.
– 1.09.1939 r. * wybuch II wojny światowej uniemożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.
– Sołtys wsi Leśna, Paweł Olszówka, ratuje zgromadzone materiały przed wywózką do Niemiec, budując piętrowy dom (obecne przedszkole).
– 1955 r. * Powołanie nowego Komitetu Budowy Kościoła. Brak zgody władz świeckich na działania komitetu powoduje jego rozwiązanie.
– 12.02.1957 r. * Ks. dziekan Władysław Kaczmarczyk powołuje kolejny Komitet Budowy Kościoła, zatwierdzony przez władze świeckie dopiero w grudniu. Przewodniczącym zostaje pan Bronisław Sapeta.
– Październik 1957 r. * na placu pod kościół powstaje prowizoryczna, drewniana kaplica.
– 23.11.1957 r. * Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie wydaje pozwolenie    na budowę kościoła.
– 23.11.1957 r. * Pani architekt inż.. Zdzisława Kramarz z Krakowa oficjalnie rozpoczyna prace nad projektem kościoła dla Leśnej, odrzucając przedwojenny projekt w stylu bazylikowym.
– Czerwiec 1958 r. * Powódź utrudnia rozpoczęcie prac budowlanych.
– 7.07.1958 r. * Wykopy pod fundamenty.
– Październik 1958 r. * Zakończenie prac przy budowie piwnic pod kościołem.
– Niedziela Palmowa 1959 r. * Ks. Władysław Kaczmarczyk poświęca pierwsze naczynia i szaty liturgiczne dla Leśnej.
– Kwiecień / maj 1959 r. * Obkładanie zewnętrznych fundamentów kamieniem z Brennej, wykonanie fundamentów pod wieżę i schody do nawy głównej.
24.05.1959 r. *Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego przez ks. biskupa Karola Wojtyłę.
– 1960 r. * Zakończenie prac przy stropie kościoła.

12.09.1961 r. * Oddanie kościoła w stanie surowym.
– 22.10.1961 r. * Ks. biskup Eugeniusz Baziak poświęca kościół.
– 1962 r. * Ks. Augustyn Dewera własnoręcznie wykonuje w kościele posadzkę z łomu marmurowego.
– 8.05. / 12.06.1965 * Budowa wieży.

13.06.1965 r. * Ks. biskup Karol Wojtyła poświęca wieżę i krzyż.

6.03.1966 r. * Ks. biskup Julian Groblicki poświęca dzwony wykonane przez pana Franciszka Kubicę z Kobiernic.
– 24.05. / 08.06.1966 r. * Montaż dzwonów.

Ołtarz główny – 1965 r.

– 03.09.1966 r. * Rozpoczęcie prac przy więźbie dachu.
– 1967 r. * Pokrycie dachu blachą.
– 1968 r. * Tynkowanie wnętrza kościoła.

Ołtarz główny – 1974 r.

1973 r. * Erygowanie parafii św. Michała Archanioła w Leśnej.
– Lipiec 1973 r. do września 1976 r. * Budowa plebani.
– 24.08.1974 r. * Powołanie pierwszego proboszcza ks. Zbigniewa Szychowskiego.
– 28.09.1976 r. * Ks. biskup Jan Pietraszko poświęca plebanię.
– 27.02. / 28.04.1978 r. * Malowanie wnętrza kościoła.
– 1980 / 1981 r. *Budowa ogrodzenia wokół kościoła. Wykonawcą jest pan Maksymilian Duda z Leśnej.
– 1987 / maj 1990 r. * Pan Piotr Kłosek ze Szczyrku wykonuje drewniany ołtarz główny. Bez zgody parafii zmienia projekt.
– Maj 1990 r. * Ks. biskup Jan Szkodoń poświęca tryptyk ołtarzowy.

1993 r*Wytwórnia witraży z Bielska-Białej „WUTTKE”,wykonuje dwa witraże do prezbiterium.
– 29.07. / 30.09.1994 r. * Komitet Budowy Wieży przy kościele w Leśnej pod przewodnictwem pana Józefa Dziedzica i nadzorem architekta i projektanta inż. Macieja Bieguna z Wieprza rozpoczyna nadbudowę wieży.
– Maj / czerwiec 1995 r. * Tynkowanie kościoła na zewnątrz.
– 1996/7 r.*Wytwórnia witraży z Bielska-Białej „WUTTKE” wykonuje 6 witraży do nawy głównej.
– 02.12.1996 r. * Remont 30-letniej kotłowni.
– 6.12.1996 r. * I Festyn Św. Mikołaja.
– 20.12.1996 r.* Pod choinkę parafia otrzymuje: 50 komży i 100 kompletów strojów liturgicznych dla ministrantów, 25 alb dla lektorów oraz bieliznę liturgiczną.
– 25.01.1997 r.*Rozwiązanie Komitetu Budowy Wieży i powołanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
– 20.02. / 5.03.1997 r. * Remont przedsionka wejścia głównego.
– 22.02.1997 r. * Remont tabernakulum.
Marzec / maj 1997 r. * Wzbogacenie sprzętu liturgicznego (kielichy, puszki, pateny, lichtarze, żyrandole, lampka wieczna).
– 10.04.1997 r. * I etap remontu instalacji elektrycznej.
– 5.05. / 22.06.1997 r. * Remont bocznej kaplicy św. Barbary.
– 21.07. / 16.08.1997 r. * Remont kapitalny zakrystii.
– 31.07.1997 r. * Remont części więźby dachowej nad prezbiterium.
2.08.1997 r. * Ks. biskup Adam Śmigileski udziela w naszym kościele święceń kapłańskich księdzu Dariuszowi Łodzianie.
3.08.1997 r. * Prymicje ks. Dariusza Łodziany SDB.
– 14.09.1997 r. * Poświęcenie nowych stacji Drogi Krzyżowej.
– 3.11.1997 r. / 20.04.1998 r. * Prace remontowe w piwnicach kościoła celem stworzenia salek katechetycznych.
– 13.12.1997 r. * Powołanie do istnienia grupy „AA”.
– 14.12.1997 r.* Montaż i uruchomienie nowego ogrzewania gazowego w salkach pod kościołem.
-Wzbogacenie zasobów parafialnych w nowe ornaty (10 sztuk), krzyż i latarnie procesyjne, odnowienie sztandarów.
– 24.01.1998 r. * Odnowienie chrzcielnicy i montaż marmurowych kropielnic.
– 27.05 / 18.06.1998 r. * Prace remontowo konserwatorskie dachu kościoła.
– 06.07. / 10.10.1998 r. * Dobudowa wejścia bocznego do kościoła.
19/20.08.1998 r. * Uroczystości Nawiedzenia Kopii Obrazu MB Częstochowskiej.
10.09.1998 r. * Powołanie grupy „Dzieci Maryi” prowadzonej przez Siostry Szarytki z Żywca.
19.09.1998 r. * Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ojca Andrzeja Urbańskiego SDS – wicegenerała Zgromadzenia Księży Salwatorianów. Wizyta ponad 50 kapłanów z całego świata wraz z ks. kardynałem Polikarpem Pengo z Tanzanii.
2.02.1999 r. * Rozpoczęcie peregrynacji Różańca w rodzinach Róż Różańcowych w parafii.
– 29.03.1999 r. * Umiera ks. prałat Eugeniusz Kawa.
– 7.04. / 16.05.1999 r. * Remont kapitalny kotłowni kościoła.
– 8.04.1999 r. *Przyjęcie przez Komisję Kurialną d/s Budownictwa Sakralnego projektu remontu wnętrza kościoła, autorstwa prof. Czesława Dźwigaja.
– 11.05.1999 r. * Rozpoczęcie prac remontowych wnętrza kościoła.
– 19.05. / 25.05.1999 r. * Prace ocieplające strop kościoła.
– 17.06.1999 r. * Zakupienie 28 arowej działki sąsiadującej z parafią.
– 30.07.1999 r. * Nasz rodak ks. Andrzej Urbański SDS zostaje Generałem Zgromadzenia   Księży Salwatorianów.
– 5.09.1999 r. * Dożynki Gminne w Leśnej.
– 27.11.1999 r. * Zakończenie prac przy nowych ołtarzach bocznych, montaż 2,5 metrowego krucyfiksu na tęczy prezbiterium.
– 3.12.1999 r. * Zakończenie prac malarskich w prezbiterium i części nawy głównej.
– 27.03.2000 r. * Montaż nowego ołtarza głównego.

31.03.2000 r. *Ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy poświęca odnowioną część kościoła oraz instaluje relikwie św. Faustyny Kowalskiej. Rozpoczęcie peregrynacji obrazu „Jezu, ufam Tobie” w rodzinach naszej parafii. Rozpoczęcie comiesięcznych czuwań przy relikwiach św. Faustyny ku czci Bożego Miłosierdzia.
1.04.2000 r. * Ponad 200 osób uczestniczy w dziękczynnej pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
– 16.04.2000 r. * Rekordowa w historii Żywiecczyzny akcja oddawania krwi. 81 osób oddaje 37 litrów krwi w ramach akcji charytatywnej. Powstanie Parafialnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.
– 31.05.2000 r. * Poświęcenie nowej kapliczki Matki Bożej przed kościołem, jako wotum Roku Jubileuszowego.
9.06.2000 r. * Zakup nowych organów elektronicznych.
– 17.07. / 14.10.2000 r. * Utworzenie deptaka procesyjnego wokół kościoła.
– 24.09.2000 r. * Kolejna rekordowa akcja krwi. 122 osoby oddają 55 litrów krwi.
– 21.10.2000 r. * Wzbogacenie zasobów kościoła w sprzęt liturgiczny: 80 cm monstrancja, bogato zdobiony ewangeliarz, haftowane ornaty z wizerunkami: św. Faustyny, Jezusa Miłosiernego, NMP Nieustającej Pomocy, św. Michała, rzeźbiony w drewnie krzyż do adoracji.
– 6.11. / 20.12.2000 r. * Remont piwnic plebani i przystosowanie pomieszczeń pod nową kancelarię.
– 6.12.2000 r. * V festyn ku czci św. Mikołaja ( udział bierze ok. 3 tys. osób).
– 20.12.2000 r. * Montaż marmurowego ołtarza i ambonki.
– 22.04.2001 r. * Kolejna rekordowa akcja krwi. 147 osób oddaje 66 litrów krwi.
– 18.06.2001 r. * Rozpoczęcie II etapu remontu wnętrza kościoła.

– 02.09.2001 r. * Akcja krwi – 136 osób oddaje 61 litrów krwi.
16.09.2001 r. * Ponad 800 osób bierze udział w Apelu Solidarności z ofiarami aktów terroru.
– 14.10.2001 r. * Instalacja relikwii św. Jadwigi Śląskiej patronki Siennej.
– 1/2.11.2001 r. * Wizyta ks. kardynała Polikarpa Pengo.
3.11.2001 r. * Od godz. 21.37 jesteśmy w internecie.
– 23.12.2001 r. * Mamy światło z Betlejem.
11.01.2002 r. * Stolica Apostolska nadaje kościołowi w Leśnej przywileje odpustów dla wiernych.
– 18.02.2002 r. * Rozpoczęcie prac przy tworzeniu przykościelnego parkingu.
– 7.04.2002 r. * Na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej z 11.01.2002 r. przeżywamy pierwszy odpust ku czci Bożego Miłosierdzia.
– 7.04.2002 r. * 150 osób ( w tym 53 kobiety ) ustanawiają kolejny rekord Żywiecczyzny w oddawaniu krwi.
– 18.04.2002 r. * Nasza rodaczka, siostra Teodozja Gryga składa śluby wieczyste w zakonie klauzurowym Mniszek Kamedułek z Złoczewie.
– 19.04.2002 r. * Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia na żywo transmituje Radio Maryja oraz „Anioł Beskidów”.
19.04.2002 r. * Uroczystości II rocznicy instalacji relikwii św. Faustyny pod przewodnictwem ks. biskupa Tadeusza Rakoczego i Sióstr MB Miłosierdzia z Łagiewnik.
16.06.2002 r. * 72 osoby zostają wpisane do rejestru Banku Szpiku Kostnego, jako dawcy. Akcja przeprowadzona przez Fundację przeciw Leukemii z Warszawy.
– 20.06.2002 r. * KGW Sienna funduje ornat z wizerunkiem św.Jadwigi Śląskiej.
– 21.06.2002 r. * Apostolstwo Bożego Miłosierdzia funduje sztandar – chorągiew Bożego Miłosierdzia.
– 25.06.2002 r. * Kontynuacja remontu plebanii (dach, kuchnia, jadalnia).
21.07.2002  r.* 115 osób (w tym 49 kobiet) oddaje 52 litry krwi.
20.10.2002 r. * Kolejna akcja krwi -122 osoby oddają 55 litrów krwi.
– 25.10.2002 r. * Zakupienie haftowanego ornatu z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa.
– 20.12.2002 r. * Promocja książek ks. Jana Twardowskiego  „ABC – kazania najkrótsze” w Szkole Podstawowej w Siennej. Spotkanie twórców ludowych z Podbeskidzia.
– 09.02.2003 r. * Nasza parafianka Karolina Golec ma 100 lat.
– 17.03.2003 r. * Rozpoczęcie kolejnego etapu prac przy posadzce i boazerii w kościele.
– 22.03.2003 r. * Zjazd Animatorów Stowarzyszenia Dzieci Maryi z Podbeskidzia.
– 24.03.2003 r. * Kolejny etap prac remontowych przy ścianach kościoła.
– 13.04.2003 r. * Akcja oddawania krwi z udziałem 141 osób (63,450 litrów krwi).
– 17.04.2003 r. * Wielki Czwartek – Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Zbigniewa Szychowskiego.
– 16.05.2003 r. * Uroczystości rocznicowe rozpoczęcia kultu Bożego Miłosierdzia, pod przewodnictwem wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie ks. dr Andrzeja Mojżeszki z udziałem Sióstr z Łagiewnik (transmisja radiowa).
31.05.2003 r. * Wizyta prezydenta Tanzanii Pana Benjamina Mkapy z rodziną oraz prymasa Tanzanii ks. kardynała Polikarpa Pengo. Udział w nabożeństwie majowym. Pan prof. Czesław Dźwigaj zapoznaje gości z polichromią w kościele.
02.06.2003 r. * Ks. kardynał Polikarp Pengo sprawuje eucharystię dla wiernych.
15.06.2003 r. * Uroczystości nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Siennej.
19.06.2003 r. * TVP emituje reportaż o wizycie prezydenta i prymasa Tanzanii w naszej parafii  i na Podbeskidziu.
– 27.07.2003 r. * IX akcja krwi – 132 osoby (w tym 50 kobiet) oddaje 60 litrów krwi. W tej akcji Leśna oddała pięćsetny litr krwi.
– 01.09.2003 r. * W Roku Niepełnosprawnych został zamontowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
– 13.09.2003 r. * 42 kapłanów wyświęconych w 1989 roku przeżyło dzień skupienia w naszym kościele.
– 27.09.2003 r. * Blisko 400 dzieci z Żywiecczyzny, skupionych w Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Maryjnej przeżyło dzień skupienia na rozpoczęcie kolejnego roku formacyjnego.
– 05.10.2003 r. * Wykonanie nowych, granitowych schodów wejścia głównego.
– 26.10.2003 r. * X akcja krwi – 104 osoby oddają 47 litrów krwi.
– 11.11.2003 r. * Wraz z Biblioteką Publiczną w Leśnej przeprowadzamy akcję „Książka dla biblioteki”. Dzięki hojności parafian biblioteka wzbogaciła się o ponad 700 książek.
– 07.12.2003 r. * Ks. biskup Janusz Zimniak uroczyście wprowadza do naszej świątyni, pierwsze w Polsce relikwie bł. Teresy z Kalkuty.
– 08.12.2003 r. * KAI oraz PAP przekazują informacje o instalacji relikwii Matki Teresy i o akcjach charytatywnych w naszej parafii.
– 08.12. – 24.12.2003 r. * Media w Polsce przekazują informacje o naszej parafii, gromadzonych relikwiach oraz organizowanych akcjach charytatywnych. Można było o tym usłyszeć w Polskim Radiu, Radiu Watykańskim, zobaczyć w TVP 3 oraz przeczytać w kilku gazetach.
– 24/25.12.2003 r. * Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „DUKAT”, z udziałem finalistki „Idola” TV Polsat – Moniki Brodka.
– 11.01.2004 r. * Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Żywczanie”.
– 18.01.2004 r. * Rozpoczęcie ostatniego etapu remontu plebani.
– 28.01.2004 r. * Rozpoczęcie prac przy nowej posadzce w kaplicy bocznej.
– 29.01.2004 r. * Rozpoczęcie renowacji 40-letnich konfesjonałów.
– 09.02.2004 r. * Odnowienie ścian w kaplicy bocznej.
– 03-05.03.2004 r. * Rekolekcje wielkopostne dla 410 uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II z Twardorzeczki.
– 15.03.2004 r. * Rozpoczęcie prac przy tworzeniu drugiej części parkingu, wzdłuż drogi powiatowej.
– 04.04.2004 r. * XI akcja krwi. 116 osób oddaje do banku Krwi ponad 52 litry bezcennego leku.
– 19.04.-16.05.2004 r. * Prace przy kolejnym – III etapie polichromii.
– 30.05.2004 r. * Wraz z Fundacją przeciw Leukemii z Warszawy, przeprowadzamy II akcję pozyskiwania dawców szpiku kostnego do Banku Szpiku Kostnego. 35 osób zostaje dopisanych do ogólnopolskiego rejestru dawców szpiku kostnego.
– 30.05.2004 r. * Blisko 800 osób deklaruje się na noszenie przy sobie deklaracji zezwalającej  na pośmiertne pobranie organów do przeszczepu.
– 06.06.2004 r. * Nasz rodak – ks. Andrzej Urbański, Generał Zgromadzenia Salwatorianów, ofiaruje do rodzinnej świątyni relikwiarz św. Mikołaja, biskupa, przywieziony ze Szwajcarii.
– 06.06.2004 r. * Uroczystości 100-lecia Szkoły Podstawowej w Siennej. Poświęcenie sztandaru szkoły.
– 06.06.2004 r. * III akcja szpiku kostnego. Do rejestru dawców zostaje wpisanych kolejnych  16 parafian.
– 06.06.2004 r. * XII akcja krwi. Ze względu na specyfikę tej akcji, krew oddaje tylko 10 osób.
– 06.06.2004 r. * TVP realizuje reportaż o naszych akcjach charytatywnych.
– 11.06.2004 r. *TVP emituje reportaż o unikalnej na skale kraju akcji pozyskiwania dawców szpiku kostnego, do ogólnopolskiego rejestru Banku Szpiku Kostnego oraz o akcjach krwi w naszej parafii. -12.06.2004 r.  *Nasi Lektorzy zdobywają I miejsce w Diecezjalnych Rozgrywkach Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza, o puchar Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego.
– 25.06.2004 r. TVP w programie „Telekurier” emituje reportaż o akcjach charytatywnych w naszej parafii.
– 04.07.2004 r. W XIII akcji krwi bierze udział 87 osób, które wzbogacają bank krwi o prawie 40 litrów. Akcji towarzyszy TVP Katowice. TVP emituje informacje o akcji w programach informacyjnych.
– 25.09.2004 r. Wraz z Urzędem Gminy Radziechowy-Wieprz, organizujemy I Wojewódzkie wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W zawodach bierze udział ponad 100 osób niepełnosprawnych. Dekoracji medalami dokonuje Pani Poseł Parlamentu Europejskiego – Grażyna Staniszewska. Zawodom towarzyszy TVP pr. II – Ekspres Reporterów.
– 24.10.2004 r. * XIV akcja krwi. 85 osób oddaje do banku Krwi 38,250 litrów bezcennego leku.
– grudzień 2004 r. * nasza parafia staje się celem zainteresowań dziennikarzy. „Dziennik Polski”, „Przegląd”, „Salwator”, „Misjonarz”, „Dziennik Zachodni”, „Gość Niedzielny” – piszą o nietypowych akcjach charytatywnych w małej, wiejskiej parafii.

– 13.12.2004 r. * Dzieci chore na białaczkę, leczące się w Klinice Hematologii we Wrocławiu, nagradzają nas „Oskarem Dziecięcych Serc” za zaangażowanie się na rzecz leczenia chorych na białaczkę.
– 20-24.12.2004 r. * TVP Wrocław i TV POLSAT pokazują nasze zaangażowanie na rzecz chorych na białaczkę.
– 02.01.2005 r. * Koncert kolęd Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Żywczanie”.
– 06.01.2005 r. * Koncert Kolęd dzieci i rodziców Stowarzyszenia „Dzieci Serc” z Radziechów.
– 17.02.2005 r. * Rozpoczęcie prac remontowych na wieży kościoła i chórze.
– 21.02.2005 r. * Wraz z Fundacją przeciw Leukemii z Warszawy przeprowadzamy akcję pozyskania honorowych dawców szpiku do Banku Szpiku Kostnego. Akcja zostaje przeprowadzona w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Bank Szpiku powiększa się o 91 osób.
– 28.02.2005 r. * Na wieży kościoła powstaje „muzeum dewocjonalii”.

– 20.03.2005 r. * W V rocznicę powstania Parafialnego Klubu HDK została przeprowadzona XV Akcja Oddawania Krwi. Wzięło w niej udział 138 osób, które oddały do Banku Krwi 62,100 l krwi. O wydarzeniu poinformowały media, w tym TVP 3.
– 24.03.2005 r. – Wielki Czwartek * W plebiscycie przeprowadzonym przez „Dziennik Zachodni” na najlepszego proboszcza śląska, ks. Piotr Sadkiewicz z spośród ponad 350 proboszczów zajmuje jedno z 10 miejsc.

– 02.04.2005 r. * Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II.

– 03.04.2005 r. * Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Sarkandra i św. Joanny Beretty Molla. Rozpoczęcie uroczystości 10-lecia pobytu Jana Pawła II na Podbeskidziu.                                                                                                                           

04.04.2005 r. * Wspólny Apel i Anioł Pański Szkół Podstawowych z Leśnej, Siennej i Gimnazjum Jana Pawła II z Twardorzeczki ku czci zmarłego Ojca Świętego.                                                                                                                                                                 

– 07.04.2005 r. * Godzina 21.37 – Wójt Gminy Lipowa uroczyście ogłasza plac przy kościele placem Jana Pawła II.

– 10 – 12.05.2005r. * nasza parafia promuje akcje krwiodawstwa i honorowego dawstwa szpiku kostnego na III Tarnowskiej Kropli. Otrzymujemy pochwałę od Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej.

15.05.2005r. *Od dziś czas w Leśnej jest odmierzany według zegara słonecznego, ustawionego w centrum placu Jana Pawła II.

18.05.2005r. * Odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt bp. Karola Wojtyły w Leśnej,

– 19.05.2005r. * ks. Piotr Sadkiewicz – nasz proboszcz został nominowany w konkursie

Katolickiej Agencji Informacyjnej i TVP 2 do 12 najlepszych proboszczów roku 2005.

– 28 – 29.05.2005r. *TVP program 2 realizuje reportaż na temat parafii w Leśnej

– 05.06.2005r. *Szkoła Podstawowa w Siennej wraz z Parafią organizują rodzinny rajd

rowerowy, z udziałem ponad 150 rowerzystów

– 08.06.2005r. *Emisja reportażu o Parafii w TVP program 2

– 09.06.2005r. * Emisja reportażu o Parafii w TVP Polonia

– 18.06.2005r. * Zjazd Księży wyświęconych w roku 2000.

– 19.06.2005r. * Kolejna akcja krwi, w której 76 osób oddaje 34,200 ml krwi

– 23.06.2005r. *Nasz rodak ks. Jan Konior SI broni pracę doktorską na Papieskiej Akademii

Teologicznej w Krakowie

-03.07.2005r. *Nasi parafianie dokonują wpisów wdzięczności Janowi Pawłowi II do „Wielkiej

Pamiątkowej Księgi Polaków”.

-22.08.2005 r. *106 parafian zgłasza chęć oddania krwi dla ciężko chorego mieszkańca Leśnej.

Krew pobrana zostaje od 93 osób dzięki czemu do Banku Krwi zostaje

przekazane 41,850 l. krwi.

-28.08.2005r. * II Rodzinny Rajd Rowerowy – poznajemy sąsiednie parafie. Mimo zimna i

 deszczu w imprezie bierze udział ponad 50 rowerzystów.

-23.09.2005r. * Artysta Grzegorz Marian montuje mozaikę „Pantokrator” nad wejściem bocznym

 do kościoła.

24.09.2005r. * II Wojewódzki Wyścig Wózków Nieprofesjonalnych oraz Osób z Dysfunkcją

 Narządu Ruchu – z udziałem 107 niepełnosprawnych zawodników i licznie

zgromadzonych kibicach.
-25.09.2005r. * Ojcowie Cystersi z Jędrzejowa uroczyście instalują relikwie

bł.Wincentego Kadłubka.
-25.09.2005r. * Nasz parafialny Klub HDK pomaga zorganizować I Akcję Krwi w sąsiedniej

parafii Radziechowy. Krew oddało 34 mieszkańców Radziechów.

-20.10.2005r. * w odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do niesienia pomocy krajom misyjnym,

ofiarowujemy odnowioną monstrancję dla katolików w Albanii.

-06.11.2005r. * składamy wotum za dar Eucharystii i przeżyty Rok Eucharystyczny w postaci

oddania 54 litrów krwi przez 120 osób.

-02.12.2005r. * Firma DĘBINA montuje nowe drzwi w wejściu głównym kościoła.
-16.12.2005r. * Katolicka Agencja Informacyjna wraz z Redakcją Programów Katolickich TVP,

przyznała tytuł „Proboszcz Roku 2005”  dla administratora naszej parafii –

ks. Piotra Sadkiewicza.

-28.12.2005r. * Firma DĘBINA montuje nowe drzwi do zakrystii.

-31.12.2005-01.01.2006r* Pożegnanie Starego Roku na placu przy parkingu staje się tradycją.

-01.01.2006r. *w czasie noworocznych mszy św. w naszym kościele kolęduje Zespół Regionalny

„Żywczanie”.

-01.01.2006r. * nasz kościół odwiedza ks. Dariusz Stańczyk z Wilna, gorliwy krzewiciel kultu

Bożego Miłosierdzia i czciciel św. Siostry Faustyny.

.-12.2005/01.2006r. *na łamach licznych czasopism pojawiają się artykuły o działalności naszej

parafii w związku z wygranym Konkursem „Proboszcz Roku 2005”. TVP,

TVN, TV Puls emitują kilka reportaży o naszej działalności charytatywnej,

podobnie kilka stacji radiowych.

-11-12.01.2006r. *TVP Wrocław nagrywa „Jasełka według ks. Jana Twardowskiego”.

-18.01.2006r. *godzina 19:24 – umiera ks. Jan Twardowski, patron Szkoły Podstawowej w

Siennej.

-20.01.2006r. * III piątek miesiąca – godz. 16:30 – nabożeństwo żałobne ku czci śp. ks. Jana

Twardowskiego. Nabożeństwo nagrywa TVP Wrocław.

-22/23.01.2006r. *bardzo silne mrozy uszkadzają nagrzewnice w kotłowni w kościele.

-26.01.2006r. *udział w Dniach Transplantacji w Warszawie, jako parafia promująca na

wyjątkową skalę idę przeszczepów.

-28.01.2006r. *montaż nowych gablot na relikwie w bocznej kaplicy.

-03.02.2006r. *godz. 10.00, Warszawa – uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej

w Siennej uczestniczą w pogrzebie ks. Jan Twardowskiego – poety, patrona szkoły

-03.02.2006r. *godz. 13.00 – TVP 1 emituje „Ostatnie jasełka ks. Jana” nagrane w naszej parafii

kilka dni przed śmiercią ks. Jana Twardowskiego

-17.02.2006r. *Dziennik Zachodni przyznaje parafii prestiżowa nagrodę „Miody 2005” za

szczególną działalność charytatywną i ratowanie życia ludzkiego.

-18.02.2006r. *na zaproszenie Przeora Jasnej Góry udajemy się z dziękczynną pielgrzymką do Częstochowy.

Uczestniczy w niej czterystu parafian. Mszy św. przed Obrazem Jasnogórskim przewodniczy

proboszcz roku Piotr Sadkiewicz.

-26.02.2006 r. *nasz rodak, ks. Andrzej Urbański, generał Zgromadzenia Księży Salwatorianów,

przywiózł nam niebywały prezent – relikwie 11 Apostołów i św. Pawła Apostoła,

8 relikwii św. Kościoła Rzymskokatolickiego takich jak: św. Jana Vianneya, św.

Agnieszki, św. Cecylii, św. Franciszka Ksawerego, św. Stanisława Kostki, św.

Alojzego Gonzagi, św. Wacława, św. Jana Berchamsa oraz replikę relikwii gwoździa,

którym był przybity do Krzyża Jezus.

-02.03.2006 r. *podczas uroczystości bierzmowania, ks. biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy mianował

ks. Piotra Sadkiewicza proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Leśnej, gdzie dotychczas

był administratorem. Jednocześnie otrzymał tytuł Kanonika.

6.03.-18.03.2006r. *remont – wymiana posadzki i boazerii w przedsionku kościoła.

-11.03.2006 r. *na ścianie bocznej został zamontowany relikwiarz z repliką gwoździa z Krzyża

Chrystusa. Relikwiarz w postaci cierpiącej głowy Jezusa wykonał rzeźbiarz z

Suchej Beskidzkiej – Jerzy Madoń.

23.03.2006r.  *zamontowano najnowocześniejszy ekran i rzutnik bezprzewodowy do

wyświetlania tekstów pieśni.

-01.04.2006r.  *wspólnie z mieszkańcami Żywiecczyzny przeżywamy I rocznicę śmierci Papieża

Jana Pawła II, uczestnicząc w „Marszu Promienistym” na Matyskę.

*pragnąc upamiętnić czas wspólnego cierpienia i modlitewnego czuwania przy

umierającym Papieżu, na placu Jana Pawła II została postawiona drewniana

kapliczka Chrystusa Frasobliwego.

02.04.2006r.  *dla upamiętnienia I rocznicy śmierci Jana Pawła II, w naszym kościele odbył się

koncert poezji śpiewanej ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu Formacji

Muzycznej Laudate.

-09.04.2006r.  *tegoroczne rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. Arkadiusz Nowak ze

zgromadzenia Kamilianów.

-10.04.2006r.  *TVP3 wyemitowała kolejny reportaż o naszej parafii i proboszczu roku 2005.

-18.04.-21.04.2006r. *prace przygotowawcze pod ułożenie mozaiki z postacią Matki Bożej

Kościoła, na zewnętrznej ścianie prezbiterium.

-21.04.2006r.  *odnowienie zewnętrznej ściany prezbiterium.

-22.04.2006r.  *rozpoczęcie prac przy budowie groty Matki Bożej na placu Jana Pawła II.

23.04.2006r.  *uroczystości odpustowe ku czci Bożego Miłosierdzia.

-23.04.2006r.  *w XIX Akcji Krwi wzięło udział 126 osób, które oddały 56,7 litrów krwi.

-01-03.05.2006 r. *II Ogólnopolski Zjazd Dawców Szpiku Kostnego PL-3

18.05.2006r.  *Firma „MOZAIKI – Rafał Rychter” z Piaseczna, montuje na zewnętrznej stronie

prezbiterium mozaikę „Mater Ecclesiae – Matka Kościoła”. Obraz ma wymiar

2 m x 3 m. Jest to kopia mozaiki jaką Papież Jan Paweł II kazał umieścić na

ścianie Pałacu Apostolskiego w Watykanie, po zamachu na Jego życie w 1981 r.

 

 

-21.05.2006r.  *poświęcenie mozaiki „Mater Ecclesiae – Madonny Papieskiego Ocalenia”

-31.05.2006r.  *poświęcenie groty Matki Bożej na pl. Jana Pawła II

-01.06.2006r.  *msza św. w intencji śp. ks. Jana Twardowskiego i wieczór poezji

ks. Twardowskiego, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły

Podstawowej w Siennej

-01-05.06.2006r.  *w parafii gościmy Ks. Kardynała Polikarpa Pengo z Tanzanii, który przybył do rodzinnego

domu ks. Andrzeja Urbańskiego – Generała Księży Salwatorianów, długoletniego misjonarza w

Tanzanii. Ks. Kardynał jest z prywatną wizytą, na wypoczynku

03.06.2006r.   *Ks. Kardynał Polikarp Pengo z Tanzanii, podczas uroczystej mszy św. wprowadził do naszej

świątyni relikwie 11 Apostołów i św. Pawła

26.06.2006r.   *rozpoczynamy ostatni etap polichromii kościoła.

-15.07.2006r.   *jubileusz 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Leśnej

-16.07.2006r.   *w dzisiejszym głównym wydaniu „PANORAMY” w TVP 2, nasza parafia została pokazana jako

przykład niesienia pomocy innym przez propagowanie idei pośmiertnego oddawania organów.

-17.07.2006r.   *w związki z tragiczną sytuacją w Bankach Krwi, nasi parafianie pospieszyli z pomocą dla dwóch

chorych parafian oddając krew. W sumie w punkcie Krwiodawstwa w Bielsku i w ambulansie na

Żywieckim Rynku krew oddało 65 parafian

-17.07.2006r.   *tradycyjnie rusza wakacyjna świetlica dla dzieci. Będą zajęcia w „wiosce indiańskiej” i wspólna

zabawa nad wodą.

22.07.2006r.   *jubileusz 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennej

-28.07.2006r.   *na zakończenie zajęć świetlicy wakacyjnej na boisku LKS Leśna został rozegrany mecz piłki

nożnej: dzieci na rodziców a następnie mecz zony na mężów.

-30.07.2006r.   *rekordowa akcja oddawania krwi. Aż 167 osób oddało ponad 75 litrów krwi

-06.08.2006r.   *wraz z Starostwem Powiatowym w Żywcu, Beskidzką Wyższą Szkołą Turystyki i Policją.

zorganizowaliśmy kurs ratownictwa medycznego.

-08.-11.08.2006r.  *relikwie 12 Apostołów z naszego kościoła „goszczą” w Prymasowskim Wyższym Seminarium

Duchownym w Gnieźnie.

-13.08.2006r.   *Generał Salwatorianów Ks. Andrzej Urbański po ponownym wyborze na najwyższy urząd

Zgromadzenia, odwiedza rodzinną parafię.

-16.08.2006r.   *zakończenie prac przy ostatnim etapie polichromii.

31.08.2006r.   *w przeddzień 67 rocznicy wybuchu II wojny światowej, upamiętniliśmy naszych rodaków

pomordowanych w hitlerowskich obozach zagłady. Została odprawiona uroczysta msza św. pod

przewodnictwem ks. prałata Stanisława Podziornego, z udziałem Kompanii Honorowej WP VI

Brygady Dowodzenia z Krakowa, Harcerzy, Kombatantów, licznych Pocztów Sztandarowych,

władz powiatowych i gminnych. Po mszy św. przed kościołem został odsłonięty i poświęcony

obelisk ku czci naszych rodaków, odbył się Apel Poległych z salwami wojskowymi.

-05.09.2006r.    *TVP 2 i KAI na konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu Polski, promuje cykl filmów

dokumentalnych na temat transplantacji. Drugi odcinek został zrealizowany w naszej parafii.

-28.09.2006r.    *na tylnich skrzydłach głównego ołtarza, zamontowano 6 obrazów ze scenami Wielkiego

Tygodnia

-30.09.2006r.    *w Leśnej odbyły się III Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesionalnych i Osób

z dysfunkcją narządu ruchu

-05.10.2006r.    *nasz kościół jest monitorowany

-24.10.2006r.    *kontynuujemy odnawianie elewacji kościoła. Wokół okien witrażowych powstają ozdobne

portale

-30.10.2006r.    *Ponad 200 parafian uczestniczyło w pielgrzymce do  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w

Krakowie – Łagiewnikach, gdzie odbył się zjazd parafii, które były laureatami Konkursów

„PROBOSZCZ ROKU”.

-18.11.2006r.    *firma „U Salezjan” z Oświęcimia zamontowała nowe, dębowe ławki na chórze.

-20.11.2006r.    *aż 84 osoby wyruszają na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na górę Synaj.

-04.12.2006r.    *nasza parafia została wyróżniona przez wyleczone dzieci z choroby nowotworowej, za wkład w

ratowanie życia ludzkiego. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

   
08.12.2006r.    *Ponad 30-letnie tabernakulum zostało dziś zastąpione nowym, wykonanym zgodnie z zalecanymi

liturgicznymi

-17.12.2006r.    *47 OSÓB ZGŁOSIŁO SWOJĄ CHĘĆ WPISANIA SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEGO REJESTRU

DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO, W TRAKCIE V JUZ AKCJI, ORGANIZOWANEJ PRZEZ

NASZĄ PARAFIĘ ORAZ FUNDACJĘ PRZECIWKO LEUKEMII. OD DZIŚ W PARAFIALNYM

BANKU DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO JEST JUŻ 261 OSÓB.

-17.12.2006r.    *podczas uroczystej Mszy św. do grona służby liturgicznej zostało przyjętych 8 nowych

ministrantów

07.01.2007r.   *Dziennikarze „Gazety Wyborczej” uhonorowali naszego księdza Proboszcza tytułem:

„Człowiek Dużego Formatu 2006”.

-24.01.2007r.    *ksiądz Proboszcz otrzymał nagrodę im. Brajana Chlebowskiego.

-05.02.2007r.    *TVP realizuje kolejny reportaż o naszych akcjach charytatywnych. Emisja przewidziana na 22

lutego w programie 1 TVP.

-07.02.2007r.    *udział ks. proboszcza w nagraniu programu Malgorzaty Kozuchowskiej „My. wy, oni” na temat

transplantacji.

-15.02.2007r.    *rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do postawienia przed naszym kościołem pomnika Jana

Pawła II

 

 

22.02.2007r.    *Program I TVP emituje 25 minutowy reportaż o działalności naszej parafii na rzecz transplantacji

-15.03.2007r.    *Nasz ksiądz proboszcz wraz z przedstawicielami Parafialnego Klubu Honorowych

dawców Krwi został zaproszony do udziału w konferencji prasowej zorganizowanej

przez PAP i KAI na temat przeszczepów szpiku kostnego.

02.04.2007r.    *godz. 12.00 – na pl. Jana Pawła II przed kościołem jest montowany pomnik Papieża Jana Pawła II.

*godz. 21.00 – Apel Jasnogórski z udziałem mieszkańców Gminy Lipowa. Prezentacja

multimedialna ukazująca najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły i Jana Pawła II.

Modlitwa o szybką beatyfikację Jana Pawła II.

*godz. 21.37 – uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II. Odsłonięcia

dokonali: Pan Wójt Gminy Lipowa – Wojciech Zuziak, Kustosz Sanktuarium Matki

Bożej w Szczyrku na Górce – ks. Marek Dąbek, Ojciec Sławomir Zieliński. Poświęcenia

pomnika dokonał ks. proboszcz Piotr Sadkiewicz i ks. Marek Dąbek. Uroczystość

zgromadziła ponad 2000 ludzi. Przebieg uroczystości wierni śledzili na telebimie

ustawionym przed kościołem.

-12.04.2007r.     *stan dachu naszego kościoła jest coraz gorszy. W wielu miejscach rdza „wygryzła” już małe

dziurki. Czas więc na wyminę blachy na dachu. Od dziś rozpoczęły się prace remontowe dachu.

15.04.2007r.     *odpust ku czci Bożego Miłosierdzia

   
*Dzisiejszą uroczystość uczciliśmy oddając ponad 55 litrów krwi dla chorych.

-02.05.2007r.     *TVN emituje program „Rozmowy w toku” z udziałem ks. Piotra Sadkiewicza Zobacz na

30.05.2007r.     *TVP realizuje zdjęcia do programu „Ludzie i sprawy”. Emisja w Uroczystość Bożego Ciała

-02.06.2007r.     *nasz parafianin Emanuel Rus przyjmuje w Bielsku-Białej święcenia kapłańskie z rąk księdza

-03.06.2007r.     *Prymicje ks. Emanuela Rusa

03.06.2007r.     *Akcja Krwi na uczczenie Uroczystości Bożego Ciała, zorganizowana przez Telewizję Polską.

07.06.2007r.     *TVP emituje kolejny reportaż o naszej parafii „Ludzie i sprawy”. Więcej zobacz na :

http://ww6.tvp.pl/3249,219280,1.view#3

-10.06.2007r.     *W Diecezjalnych Rzogrywkach Liturgicznej Słuzby Ołtarza w Piłce Nożnej nasi lektorzy

 wywalczyli II miejsce i puchar Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego.

-11-13.06.2007r.*pielgrzymka uczniów Szkoły im. ks. Jana Twardowskiego do Kalisza, Gniezna, Lichenia

i Częstochowy

-21.06.2007r.     *pielgrzymka dzieci I Komunijnych i przeżywających rocznicę Komunii św. do Sanktuarium

MB Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanym

-02.07.2007r.     *zakończenie I etapu wymiany blachy na dachu kościoła. Wymieniliśmy 460 m2 powierzchni

dachu, kładąc blachę miedzianą.

-03-05.07.2007r.*TVN nagrywa materiał filmowy do reportażu o naszej działalności na rzecz krwiodawstwa i

transplantacji.

-04-05.07.2007r.*parafialna pielgrzymka do Częstochowy, Kalisza, Lichenia i Świnic Warckich.

-05.07.2007r.      *TVN24 emituje reportaż o naszej parafii „Prosto z Polski”

-05.07.2007r.      *główne wydanie „Faktów” w TVN pokazuje nasze zaangażowanie na rzecz

ratowania ludzkiego życia.

-15.07.2007r.      *W XXV Akcji Krwi 104 osoby oddały 47 litrów krwi.

-15.07.2007r.      *TVP nagrywa materiały do kolejnego reportażu o dawcach szpiku kostnego

-26.08.2007r.      *Grupa Anonimowych Alkoholików przy naszej parafii świętuje 10-lecie istnienia. Dziś na

uroczystej mszy św. dziękowaliśmy za łaskę trzeźwości.

-08.09.2007r.      *TVP 1 emituje reportaż „Przeszczep” częściowo realizowany w naszej parafii

-16.09.2007r.      *Gościmy w programie „Między niebem a ziemią” emitowanym w pr. 1 TVP

-16.09.2007r.      *w III Parafialnym Rajdzie Rowerowym na Matyskę bierze udział blisko 300 osób

-23.09.2007r.      *ponad 50 Seniorów wsi Sienmna wzięło udział w spotkaniu przygotowującym jubileusz 400-lecia

Siennej. Spotkanie odbyło się w sali OSP Sienna, wystrojonej w stylu wiejskiej chałupy.

-23.09.2007r *”medialny” dzień naszej parafii – na żywo udział w pr. 1 TVP programie „Między niebem a

ziemią”, dwukrotne informacje w TVP 3 w „Aktualnościach” , główne wydanie „Dziennika” w

Super Stacji oraz artykuły w kilku gazetach

-1-14.10.2007r.   *40 osób pielgrzymuje w parafialnej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej z Gwadelupy w

Meksyku

-21.10.2007r.      *W kolejnej akcji krwi 90 osób oddało 40,5 litrów krwi

-22.10.2007r.      *jako pierwszy kościół w Polsce mamy na wyposażeniu defibrylator czyli urządzenie przydatne

przy reanimacji

-06.11. 2007r.     *udział w WARSZTATACH MEDIALNYCH i KONFERENCJI PRASOWEJ

pt. PODZIEL SIĘ ŻYCIEM w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
Zaprezentowanie bilbordu promującego Transplantację, w którym zostaje wykorzystany

wizerunek ks. Piotra Sadkiewicza.
-06.11.2007r.     *TVN 24 przygotowuje program o naszej parafii „Prosto z Polski”.
-06.11.2007r.     *TVP HISTORIA z udziałem naszych parafian nagrywa program na temat przeszczepów w

związku z 60 rocznicą pierwszego przeszczepu serca.

-01.12.2007r.     *nasza parafia otrzymała Certyfikat z Udzielania Pierwszej Pomocy i Obsługi Defibrylatora.

Szkolenia przeprowadził pan doktor Henryk Podziorny wraz z Firmą LINMED z Krakowa.

W szkoleniu wzięło udział 70 parafian, przede wszystkim pielęgniarki, strażacy i nauczyciele.

-01.12.2007r.    *50 osobowa grupa parafian uczestniczy w pielgrzymce do Sanktuarium Św.  Mikołaja w Pierśćcu

k/Skoczow

-18.12.2007r.    *Dzięki ogólnopolskiej kampanii bilbordowej na temat transplantacji pojawiliśmy się w głównych

wydaniach „Teleekspresu”, „Panoramy” i „Aktualności”. Więcej zobacz na:

http://www.przeszczep.pl/?a=tekst&id=1012

-26.12.2007r.    *TVP INFO emituje program świąteczny „Minęła 20-ta” z udziałem ks. proboszcza. Tematem

programu było „życie jest darem”.

-09-11.01.2008r.*Parafia św. Piotra i Pawła w Gerlingen (Niemcy) przekazała do naszej świątyni 16 głosowe

organy piszczałkowe. Jest to dar na 50 rocznicę rozpoczęcia budowy świątyni w Leśnej.

-11.01.2008r.    *Udział w programie TVN Religia na temat przeszczepów.

-14.01.2008r.    *Firma Organmistrzowska Krzysztofa Jakubowskiego z Wieprza rozpoczęła montaż organów.

-16.01.2008r.    *TVN RELIGIA nagrywa w Żywieckim szpitalu program o działalności naszej parafii na rzecz

ratowania ludzkiego życia.

-25.01.2008r.    *Jutro Dzień Transplantacji. W mediach wiele miejsca poświęca się temu tematowi, a nasza parafia

wciąż jest pokazywana jako przykład. TVP pr. 1 nagrywa reportaż „My, wy, oni” prowadzony przy Małgorzatę Kożuchowską z udziałem Macieja Orłosia, Marcina Velinowa i aktorów z „M jak miłość”,  Program 1 Polskiego Radia przygotowuje reportaż m. in. z naszym udziałem, kilka gazet przygotowuje artykuły ukazujące naszą parafię.

-06.02.2008r.    *w Roku Rodziny w Diecezji Bielsko-Żywieckiej, rozpoczynamy peregrynację obrazu Najświętszej Rodziny w rodzinach naszej parafii.

-07.02.2008r.    *TVP 1 emituje program poświęcony krwiodawstwu, z udziałem głosu naszej parafii.

-05.03.2008r.    *Zakończenie montażu organów piszczałkowych. Rozpoczęcie strojenia organów.

-30.03.2008r.    *Wraz z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach została przeprowadzona akcja

oddawania krwi oraz badania układu HLA dla dawców szpiku kostnego. Do oddania krwi zgłosiły się 152 osoby, z czego do oddania krwi zostało zakwalifikowanych 122, które oddały 55 litrów krwi.

Do Banku Szpiku Kostnego zostało wpisanych 42 osoby.

-10.04.2008r.    *rozpoczęły się prace przy II etapie wymiany blachy na dachu kościoła. W pierwszej kolejności będzie wymieniana blacha na małej wieży.
-12.04.2008r.    *z okazji X Rocznicy powstania w naszej parafii Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia z kraju i zagranicy.
-30.04.2008r.    *zakończyły się prace przy wymianie blachy na małej wieży.
-13-15.06.2008r. *główne uroczystości z okazji 400-lecia wsi Sienna
-15.06.2008r.    *ks. kardynał Franciszek Macharski wraz z ks. infułatem Władysławem Fidelusem i ks. prałatem
Stanisławem Podziornym przewodniczył mszy .św. dziękczynnej za 400-lat Siennej.
20.06.2008r.    *Firma dekarska zakończyła II etap wymiany blachy na dachu kościoła.
-27.07.2008r.    *pod hasłem „dar krwi darem miłości”, odbyła się kolejna akcja krwi, w której wzięło udział 136 osób. Do oddania krwi zostało dopuszczonych 126 osób, którzy oddali 57 litrów krwi.
26.07.2008r.    *95 parafian wzięło udział w II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi do
Łagiewnik
-30-31.08.2008r. * 51 osób pielgrzymuje do polskiego La Salette w Dębowcu, do Dukli i Łancuta.
-07.09.2008r.    *Rodzinna rowerowa pielgrzymka do Sanktuarium MB w Szczyrku na Górce.
-21.09.2008r.    *O. Sławomir Zieliński rozpoczął dni skupienia przed uroczystością konsekracji naszego kościoła.
-21.09.2008r.    *pierwsze, organizacyjne spotkanie rodzin pragnących działać w Domowym Kościele – Oazie
Rodzin.
-26.09.2008r.    *spotkanie partnerskie Rad Parafialnych z parafii św. Piotra i Pawła w Gerlingen w Niemczech i
św.  Michała Archanioła w Leśnej.
-27.09.2008 r.  *Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy konsekruje naszą świątynię.
05-19.11.2008r. *aż 86 osób wzięło udział w tegorocznej pielgrzymce do Ziemi Świętej, Jordanii i Egiptu.
-13.11.2008r.    *dziś nad ranem, w wieku 67 lat zmarł nasz rodak – Ojciec Jan Wolny, paulin i kapelan wojskowy.
Czytaj na: http://www.ordynariat.wp.mil.pl/wiadomosc_wiecej.php?idwiadomosc=4672
 
 
06.12.2008r.   *W obronie prawdziwego św. Mikołaja odbył się nasz kolejny „Bajkowy Korowód św. Mikołaja”
z udziałem ok. 2.500 osób.
-08.12.2008r.   *nasza parafia znalazła się wśród wyróżnionych „Certyfikatem Dobroci” przyznawanym przez
dzieci wyleczone z choroby nowotworowej przy Klinice Hematologicznej we Wrocławiu.
-21.12.2008r.   *decyzją księdza biskupa Tadeusza Rakoczego nasz wikariusz ks. Tomasz Wala został
przeniesiony do pracy w parafii św. Franciszka w Bielsku-Białej Wapienicy.
-21.12.2008r.   *sześciu chłopców otrzymało dziś błogosławieństwo do posługi ministranta.
-17.02.2009r.   *w ramach wielkopostnej jałmużny zbieramy pluszowe zabawki dla chorych dzieci. Dziś
przekazaliśmy część zabawek do Kliniki Hematologicznej we Wrocławiu.
-08.03.2009r.   *w naszym kościele gościliśmy Pana Ambasadora RP w Etiopii.
-10.03. 2009r.  *rozpoczęły się prace przy przebudowie iluminacji zewnętrznej kościoła.
-13.03.2009r.   *rozpoczęły się prace przy przebudowie ogrodzenia kościoła od strony Kamieńca.
-20.03.2009r.   *do naszej świątyni przybyły relikwie bł. ks. Michała Sopocko
-21.03.2009r.   *Ojcowie Franciszkanie z Krakowa przekazali do naszego kościoła relikwie bł. Jakuba Strzemię
-06.04.2009r.   *w wyniku akcji „jałmużna wielkopostna” zebraliśmy ponad 500 pluszowych zabawek. 300 z nich
przekazaliśmy chorym dzieciom w szpitalu pediatrycznym w Bielsku-Białej.
-19.04.2009r.   *150 osób uczciło uroczystość Bożego Miłosierdzia pięknym gestem oddania krwi. Do Banku Krwi
przekazaliśmy 68 litrów leśniańskiej krwi.
-20.04.2009r.   *rozpoczęły się prace przy zakończeniu wymiany blachy na dachu kościoła oraz prace przy
przebudowie ogrodzenia kościoła od strony Kamieńca.
-26.04.2009r.   *10 letni Sebastian Niemczycki – nasz mały organista, dał dziś swój pierwszy, półgodzinny koncert
organowy.
-28.04.2009r.   *gościmy przedstawicieli Najwyższej Rady Rycerzy Kolumba
-03.05.2009r.   *koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca PILSKO.
-10.05.2009r.   *tylko 25 dzieci przystąpiło w tym roku do I Komunii św. W historii naszej parafii to najmniejsza
grupa przystępująca do I Komunii.
-22.06.2009r.   *jesteśmy pierwszą w Polsce parafią z infokioskiem.
-06-11.07.2009r.  *48 osób wzięło udział w parafialnej pielgrzymce po Sanktuariach Maryjnych Mazur i Litwy.
-19.07.2009r.   *118 osób oddaje ponad 53 litry krwi.
-25.07.2009r    *udział krwiodawców z naszej parafii w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dawców Krwi do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
-27.07 – 9.08.2009r.  *w zajęciach tegorocznej świetlicy wakacyjnej dla dzieci, codziennie brało udział od 50 do 70
dzieci.
-15.08.2009r. – *w Uroczystość Wniebowzięcia NMP został poświęcona nowa kapliczka ku czci Matki Bożej
Częstochowskiej. Kapliczka została  wkomponowana w nowe ogrodzenie.
-16.08.2009r.  *z żalem żegnamy naszego wikariusza – ks. Marcina Mrawczyńskiego, który przechodzi do pracy
duszpasterskiej w Austrii.

-20.08.2009r.   *parafialna pielgrzymka na Górę Św. Anny

-30.08.2009r.   *coroczny Rodzinny Rajd Rowerowy, z udziałem ok. 250 osób

-01.09.2009r.   *na murze przykościelnego ogrodzenia odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci śp. ks. Jana
Twardowskiego, patrona Szkoły Podstawowej w Siennej
-06.09.2009r.   *Dziękczynienie za tegoroczne plony przypadło Sołectwu Leśna. Wokół kościoła stanęły konie,
kucyk, struś, a także najnowocześniejsze maszyny rolnicze.
-10.09.2009r.   *Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu na wniosek dzieci z parafii, przyznała naszemu
księdzu proboszczowi Piotrowi Sadkiewiczowi tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu.
-11.10.2009r.   *Ojciec Profesor Jan Spiż – Dominikanin z Warszawy dokonał uroczystej instalacji setnej relikwii w
naszym kościele. Kolejnym Świętym, który zamieszkał pośród nas to św. Jacek Odrowąż. Instalacja
odbyła się w Dniu Papieskim, przez co podkreśliliśmy jak Jan Paweł II cenił Świętych i
Błogosławionych, dając ich jako wzorce do naśladowania.
-18.10.2009r.   *o 43 osoby powiększył się nasz „parafialny” bank szpiku kostnego. Od dziś mamy już 374
potencjalnych dawców szpiku kostnego.
-18.10.2009r.   *153 osoby oddały dziś 69 litrów krwi.
-18.10.2009r.   *z rąk Konsula Republiki Słowenii Mieczysława Barańskiego, Pani Wicemarszałek Senatu RP
Krystyny Bochenek oraz Pana Jacka Olszewskiego  ks. Piotr Sadkiewicz odbiera Medal i Statuetkę
„Kropla Życia” przyznany z okazji I Memoriału im. Agaty Mróz, za organizowanie i propagowanie
krwiodawstwa i szpiku kostnego. Nasza Parafia znalazła się wśród takich instytucji jak: Fundacja
POLSAT, TVP Sport, Magazyn „Pani”, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach,
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.
-06.11.2009r.   *w ramach parafialnego stypendium naukowego, 9 dziewcząt z oazy rozpoczęło naukę gry na
gitarze.
-15.11.2009r.   *intronizacja Krzyży z naszych domów była odpowiedzią naszej Parafii na wyrok Trybunału w
Strasburgu w sprawie Krzyży we Włoszech.
-16.11.2009r.   *gościmy wśród nas Jana Budziaszka z Zespołu SKALDOWIE
-28.11.2009r.   *pielgrzymka Apostolstwa Dobrej Śmierci do Sanktuarium św. Mikołaja w Pierścicu.
-06.12.2009r.   *około 2.500 osób wzięło udział w bajkowym korowodzie Św. Mikołaja.
-02.2010r.   *przez cały okres liturgiczny Bożego Narodzenia kolędujemy z różnymi Zespołami Pieśni i Tańca z Żywiecczyzny oraz z zawodowym śpiewakiem – barytonem Rafałem Songanem.
-27.01.2010r.   *w salkach pod kościołem zakończyła działalność siłownia. Sprzęt do ćwiczeń został bezpłatnie przekazany do nowo powstałej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej. Salki przejdą remont. W jednej z salek powstanie kaplica.
-30.01.2010r.   *w ramach troski o obłożnie chorych i ich opiekunów, przy Parafii powstała bezpłatna wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych. Dysponujemy 6 łóżkami, każde o wartości 2000 EURO.
-09.02.2010r. *rozpoczęły się prace przy realizacji mozaiki z wizerunkiem św. Krzysztofa, która zostanie umieszczona we wnęce kapliczki w ogrodzeniu.
-21.02.2010r. *udział księdza Piotra Sadkiewicza w programie telewizyjnym „Między ziemią a niebem” na temat relikwii.
-20.03.2010r. *misterium „Chwila wilkopostnej zadumy” w wykonaniu młodzieży z Oazy.
-26.03.2010r. *pierwsza wielkopostna droga krzyżowa ulicami parafii.
-10.04.2010r. *tragedia pod Smoleńskiem – katastrofa prezydenckiego samolotu i rocznica zbrodni katyńskiej zgromadziła parafian przy obelisku z urną z ziemią z Katynia.
-11.04.2010r. *110 osób oddaje 50 litrów krwi, a kolejne 26 wpisuje się do Banku Szpiku Kostnego
-17.04.2010r. *pierwsza w naszym kościele Msza św. dla użytkowników jednośladów, połączona z poświęceniem motocykli oraz błogosławieństwem na drogę.
-22-30.04.2010r. *w parafialnej pielgrzymce do Włoch bierze udział 56 osób.
-03.05.2010r. *koncertem Patriotycznej Muzyki Organowej w wykonaniu Sebastiana Niemczyckiego uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja.
-04.05.2010r. *w ramach akcji charytatywnej „uśmiech dla chorych dzieci”, do szpitala w Żywcu przekazaliśmy ponad 100 pluszowych zabawek ofiarowanych przez nowożeńców.
-09.05.2010r. *45 uczniów klas II z Leśnej i Siennej przystąpiło dziś do I Komunii św.
-19.05.2010r. *90 uczniów gimnazjum przyjęło dziś sakrament bierzmowania z rąk ks. biskupa Jana Zająca z Krakowa
-23.05.2010r. *101 relikwia trafia do naszej świątyni. Bł. Maria Wiecka została przywieziona przez Siostry Szarytki z Krakowa.
-29-30.05.2010r. *50 osobowa pielgrzymka parafian do Kalisza, Niepokalanowa i Warszawy.
-05.06.2010r. *40 osób z grupy AA wzięło udział w kolejnej Ogólnopolskiej Pielgrzymce AA na Jasną Górę.
-09.06.2010r. *mozaika z wizerunkiem św. Krzysztofa ozdobiła wnękę kapliczki w murze ogrodzenia.
-26.06.2010r. *w jednej z salek pod kościołem rozpoczął się remont. Powstanie tu dolna kaplica na potrzeby spotykających się grup.
-27.06.2010r. *w ramach roku duszpasterskiego „Bądźmy świadkami miłości” odbyła się akcja krwi – 89 osób oddało 41 litrów krwi.
-30.06.-10.07.2010r. *52 dzieci i młodzieży z parafii pod opieka ks. Szymona Beczały i ks. Artura Buczka udało się na wakacyjny wypoczynek nad Bałtykiem w Trzęsaczu.
-01.07.2010r. *w nakładzie 3 tysięcy sztuk ukazała się książeczka „Kościół w Leśnej”, autorstwa ks. Piotra Sadkiewicza.
-10.07.2010r. *parafianka Monika Micherda wykonuje malowidło w dolnej kaplicy. Jest to kopia „Chrzest Pański” z sanktuarium św. Michała Archanioła w Sant Angelo we Włoszech.
-11.07.2010r. * nietypowy jubileusz 70-lecia małżeństwa przeżywają dziś państwo Stefania i Józef Podziorny, rodzice ks. prałata Stanisława Podziornego.
-31.07.2010r. *jak co roku nasi dawcy krwi i szpiku kostnego uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dawców Krwi i Szpiku do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
-01.08.2010r. *od dziś mamy nową stronę internetową.
-29.08.2010r. *ponad 180 osób wzięło udział w parafialnym rodzinnym rajdzie rowerowym. Mimo ulewnego deszczu frekwencja i zabawa byłu imponujące.
-10.09.2010r. *TVP 1 emituje program „My, wy, oni” prowadzony przez znaną aktorkę Małgorzatę Kożuchowską, na temat transplantacji. W programie bierze udział ks. Piotr Sadkiewicz.
-06.10.2010r. *w ramach diecezjalnego aktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu udajemy się na pielgrzymkę do Łagiewnik.
-07.10.2010r. *od dziś nasza parafia powiększa swoje terytorium o część Twardorzeczki. Wzratsa też lczba parafian o około 300 osób.
-15.10.2010r. *Fundacja księdza biskupa Jana Chrapka przy CARITAS w Radomiu przyznała ks. proboszczowi nagrodę „Viventi Caritate”.
-21.10.2010r. *po raz 12 naszą parafię odwiedza ksiądz kardynał Polkarp Pengo.
-24.10.2010r. * parafialna pielgrzymka Róż Różańcowych do Leśniowa, Gidel, Przyorowa i Częstochowy.
-04.11.2010r. *nieznany sprawca usiłuje włamać się na plebanię.
-28.11.2010r. *wraz z Komendą Policji w Żywcu przygotowujemy dzieci do bezpiecznego przeżycia rorat zachęcając do noszenia odblasków.
-06.12.2010r. *jak co roku ten Gość – św. Mikołaj – gromadzi w Leśnej tłumy mieszkańców z całej Żywiecczyzny.
-19.12.2010r. *13 chłopców zostaje pobłogosławionych do posługi ministranta.
-25.12.2010r. *uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego z Siennej wystawiają dla parafian „Jasełka według ks. Jana”.
-26.12.2010r *Kolędujemy z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca Grojcowianie.
-27.12.2010r. *w czasach konsumpcyjnego sposobu przeżywania Świąt proponujemy rodzinne budowanie szopek, przed i w domach.
-19.01.2011r. *duża sala katechetyczna pod kościołem przechodzi gruntowny remont.
-21.01.2011r. *w jednym z pomieszczeń gospodarczych przy plebanii pwstaje magazyn sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych.
-26.01.2011r. *prawdopodobnie młodzież wracjąca z dyskoteki zdewastowała na Siennej Kapliczkę św. Jadwigi Sląskiej, ufundowanej na Jubileusz 400-lecia wsi Siennej, poświęconej przez ks. kard. F. Macharskiego.
-28.01.2011r. *Arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki przekazał do naszej świątyni relikwie św. Józefa Bilczewskiego.
-04.03.2011r. *kolejne relikwie trafiają do naszego kościoła – tym razem z Krakowa – św. Stanisław Kazimierczyk.
-15.04.2011r. *kolejny raz w Wielkim Poście odprawiliśmy Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii.
-21.04.2011r. *ponad 100 osób złożyło z siebie piękny dar miłości oddając krew i szpik kostny.
-08.05.2011r. *28 uczniów klas II z SP Leśna i SP Sienna przyjęło I Komunię św.
-19.05.2011r. *Dzieci I Komunijne i ich rodzice wzięli udział w pielgrzymce dziękczynnej do Kalwarii Zebrzydowskiej.
-28.05.2011r. *dzień modlitw o urodzaje i błogosławieństwo Boże w tegorocznych pracach polowych tradycyjnie odbył się podczas procesji do 4 ołtarzy na polach naszej parafii.
-04.06.2011r. *z miesięcznym opóźnieniem odbyły się Gminne Dni Strażaka połączone z poświęceniem nowego wozu rozpoznawczego dla OSP Leśna.
-08.06.2011r. *Przez ostatnie dni nasz rejon nawiedzily nie spotykane burze. Podczas jednego z wyładowań piorun uderzył w wieżę kościoła powodując ogrone straty w elektronice.
-15.06.2011r. *zarówno kościół jak i plebania zostały podłączone do kanalizacji miejskiej.
-25.06.-08.07. 2011r. *46 osób wzięło udział w parafialnej pielgrzymce po Kresach Wschodnich – Ukraina.
-08.07.2011r. *podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze we Lwowie z rąk delegata arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego otrzymaliśmy relikwie I stopnia bł. Jana Pawała II.
-17.07.2011r. *ponad 37 litrów krwi oddali parafiane do banku krwi w kolejnej akcji krwiodawstwa.
-30.07.2011r. *50 osób wzięło udział w V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dawcó Krwi i Szpiku Kostnego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.
-09.08.2011r. *na pl. Jana Pawała II nastąpiła przebudawa alejek spacerowych – dotyczasowe okazaly się zbyt wąskie.
-29.08.2011r. *tradycyjne na zakończenie wakacji zorganizowaliśmy Rodzinny Rajd Rowerowy. Udział wizęło ponad 250 rowerzystów.
-08.09.2011r. *elewacja wieży kościoła wymaga odnowienia. Remont wykona firma alpinistyczna „ALPIN MONTIS”.
-11.09.2011r. *Gospodarzem tegorocznych Gminnych Dożynek jest sołectwo Sienna i nasza Parafia.
-23.09.2011r. *zakończyliśmy odnowienie elewacji wieży kościoła.
-01.10.2011r. *w grocie MB na pl. Jana Pawła II została wymieniona figura Matki Bożej.
-22.10.2011r. *8 ministrantów z naszej parafii ukończyło kurs lektorski. W Konkatedrze w Żywcu zostali pobłogosławieni do posługi Słowa Bożego.
-24.10.2011r. *bardzo mało osób wzięło udział w ostatniej tegorocznej akcji oddawania krwi. W historii parafii była to najmniejsza akcja.
-10.11.2011r. *drożejące paliwo zmusiło nas do wymiany palnika w nagrzewnicy kościoła z olejowego na gazowy.
-27.11.2011r. *od pierwszego dnia Adwentu rozpoczęła się peregrynacja relikwii bł.Jana Pawła II po rodzinach naszej parafii.
-04.12.2011r. *około 3 tysięcy osób wzięło udział w Korowodzie św. Mikołaja w naszej parafii. W tym roku nasz Gość otworzył nietypową paczkę – AQUAPARK w Leśnej.
-13.12.2011r. *o kolejne łóżka wzbogaciła się nasza parafialna wypożyczalnia sprzętu medycznego. Obecnie dysponujemy 15 specjalistycznymi łóżkami.
-19.12.2011r. *zakupiliśmy 8 nowych haftowanych ornatów liturgicznych oraz 6 stuł kapłańskich.
-20.12.2011r. *w kaplicy dolnej zawisły stacje Drogi Krzyżowej.
– 08.01.2012r. *o 6 kolejnych relikwii wzbogaciła się nasz kościół – Felicyty i Perpetuy oraz 4 Ewangelistów.
– 17.03.2012r. *rejonowy zjazd Dzieci i Młodzieży Maryjnej w naszym kościele zgromadził ponad 100 uczestników.
– 25.03.2012r. *Parafialny Maraton Biblijny – chęć wzięcia udziału zadeklarowało ponad 400 parafian.
– 2.04.2012r. *przed pomnikiem Jana Pawła II stanął specjalny relikwiarz z Jego relikwiami II stopnia.
– 15.04.2012r. *znów polała się krew – 87 osób oddało około 39 litrów krwi, a 16 dopisało się do Banku Szpiku Kostnego.
– 16.04.2012r. * kolejna grupa chętnych parafian przeszła szkolenie z ratownictwa medycznego i obsługi defibrylatora.
– 18.04.2012r. *”Teleekspres” w TVP 1 – o naszym zaangażowaniu w krwiodawstwo i transplantacje.
– 20.04.2012r. *ks. Piotr Sadkiewicz otrzymał nagrodę „Beskidzkiego Anioła Sukcesu”.
– 08.05.2012r. *nasz parafianin Sławomir Malisz z Twardorzeczki przyjął świecenia diakonatu.
– 02.06.2012r. *50 młodych z naszej parafii wzięło udział w spotkaniu młodych na Polach Lednickich.
– 06.06.2012r. *ksiądz kardynał Polikarp Pengo z kilkudniową wizytą w Leśnej.
– 06.06. – 10.06.2012r. *ks. biskup Piotr Greger przeprowadza wizytację kanoniczną naszej parafii.
– 07.06.2012r. *ks. kard. Polikarp Pengo przewodniczy tegorocznej procesji Bożego Ciała, która prowadziła przez ulice parafii na Siennej.
– 01.07. – 10.07.2012r. * 50 dzieci wzięło udział w parafialnej kolonii w Sztutowie nad Bałtykiem.
– 12.07.2012r. *nad wejściem głównym do kościoła powstało nowe zadaszenie z blachy miedzianej.
– 14.08.2012r. *na ostatnią platformę na wieży kościoła można wreszcie wejść po schodach. W miejsce drabin powstał „ślimak”.
– 26.08.2012r. * ponad 220 rowerzystów wzięło udział w parafialnym rodzinnym rajdzie rowerowym na Grojec.
– 01.10.2012r. *bezpłatny kurs gry na gitarze dla chętnych dzieci i młodzieży.
– 21.10.2012r. *kolejna akcja krwi wzbogaciła Bank Krwi o 52 litry krwi, którą oddało 116 osób, a Bank Szpiku Kostnego o 45 potencjalnych dawców.
– 08.12.2012r. *bardzo mroźny był tegoroczny Korowód Świętego Mikołaja prowadzony przez czterech Kawalerów Orderu Uśmiechu z Żywiecczyzny.
– 18.12.2012r. *nasza parafia już 4 raz wzięła udział programie CARITAS PEAD dzięki czemu przekazaliśmy 4,5 tony żywności dla potrzebujących z parafii.
– 05.04.2013r. *TVN wyemitowała reportaż o relikwiach w naszej parafii.
– 07.04.2013r. *60 osób oddało ponad 25 litrów krwi i 4 osoby dopisały się do Banku Szpiku Kostnego.
– 22.04.2013r. *na murze od strony Kamieńca powstało gontowe zadaszenie.
– 23.04.2013r. *remont ogrodzenia wokół kościoła – piaskowanie i malowanie.
– 25.05.2013r. *mamy kolejnego kapłana z parafii – dk. Sławomir Malisz przyjął święcenia kapłańskie.
– 29.06. – 11.07.2013r. *kolonia dla dzieci w Sztutowie nad Bałtykiem.
– 19.07. – 26.07.2013r. *przez tydzień gościmy Prezydenta Tanzanii Benjamina Mkapa wraz z małżonką Anną.
– 21.07.2013r. *Prezydent Tanzanii odsłania w naszym kościele pamiątkową tablicę na cześć księdza Andrzeja Urbańskiego – naszego rodaka, wieloletniego misjonarza w Tanzanii.
– 25.08.2013r. *kolejny parafialny rodzinny rajd rowerowy na Grojec z udziałem ponad 250 rowerzystów.
– 06.10.2013r. *37 osób oddało 17 litrów krwi.
– 06.01.2014r. *organizujemy stypendia naukowe dla 2 uczniów z Wybrzeża Kości Słoniowej gdzie pracuj nasza rodaczka Siostra Assumpta.
– 19.02.2014r. *gościmy w naszej parafii Rzecznika Praw Dziecka Pana Ministra Marka Michalaka.
– 23.02.2014r. *3 dniowa pielgrzymka przedsiębiorców z naszej parafii do sanktuariów na Mazurach.
– 24.02.2104r. *nowy właz i drzwi do kotłowni w kościele.
– 25.02.2014r. *rozpoczęcie budowy nowego ogrodzenia na pl. Jana Pawła II od strony Żywca.
– 29.03. – 04.04.2014r. 8 Misje parafialne.
– 07.04.2014r. *74 osób oddaje 28 litrów krwi a 4 zapisują się do Banku Szpiku Kostnego.
– 19.04.2014r. *Filateliści wypuścili w obieg kartki pocztowe z Pomnikami Jana Pawła II, wśród nich pomnik z naszej parafii.
– 26.04.2014r. *Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej w parafii.
– 27.04.2014r. *rozpoczęcie peregrynacji relikwii bł. Jana Pawła II przed Jego kanonizacją.
– 10.05.2014r. *parafialne wotum wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II – 5 nowych łóżek rehabilitacyjnych do naszej parafialnej wypożyczalni.
– 15.05.2014r. *renowacja 3 żyrandoli w kościele oraz wymiana na nowe 9 kinkietów.
– 31.05.2014r. *na PLacu 400-lecia wsi Sienna odbywa się Parafialny Dzień Dziecka.
– 07.06.2014r. *pielgrzymka parafialnej grupy AA na Jasną Górę.
– 08.06.2014r. *TVP w programie „Między niebem a ziemią” emituje reportaż o naszej parafii.
– 01.08.2014r. *40-osobowa grupa dzieci udaje się na dwutygodniową kolonię nad Morze Bałtyckie do Poddąbia.
– 31.08.2014r. *ponad 330 rowerzystów z parafii wzięło udział w kolejnym parafialnym rodzinnym rajdzie rowerowym.
– 21.09.2014r. *64 osoby oddają ponad 25 litrów krwi a 4 kolejne wpisują się do Banku Szpiku Kostnego.
– 10.12.2014r. *w kościele zostały zamontowane dwa nowe, zamykane konfesjonały. Stare konfesjonały zostały bezpłatnie przekazane do nowo budującej się parafii św. Jana Pawła II w Krzeszowicach.
– 18.01.2015r. *przy wspólnym udziale parafian i sponsora ufundowano dla niepełnosprawnego parafianina pana Andrzeja Niedogody wózek o napędzie elektrycznym.
– 07.02. – 15.02.2015r. *37 osób bierze udział w parafialnej pielgrzymce do Ziemi Świętej.
– 22.02.105r. *wizyta w parafii Rzecznika Praw Dziecka Pana Ministra Marka Michalaka.
– 11.04.2015r. *Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. prałata Stanisława Podziornego.
– 12.04.2015r. *50 osób dzieli się krwią oddając 26 litrów krwi. 6 osób dopisuje się do Banku Szpiku Kostnego.
– 26.04.2015r. *w ramach Dnia Modlitw za poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych fundujemy 11 rowerów dla katechistów na palcówce misyjnej w Tanzanii.
– 30.04.2015r. *poświęcenie odnowionej zabytkowej dzwonnicy na Siennej.
– 08.05.2015r. *nasz parafianin Artur Micorek przyjmuje święcenia diakonatu.
– 15.05. – 10.06.2015r. * Firma Organmistrzowska A. Guzaik remontuje organy piszczałkowe.
– 05. 07. – 26.07.2015r. * Wieczory organowe w wykonaniu Sebastiana Niemczyckiego.
– 26 – 27.11.2015r. * Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Św. Jana Pawła II i św. Faustyny.
– 27.11.2015r. * owocem nawiedzenia Obrazu „Jezu, ufam Tobie” jest zakupienie 38 łóżka rehabilitacyjnego do parafialnej wypożyczalni.
– 21.01.2016r. * Naszą świątynię odwiedza wyjątkowa Siostra – „Polska Matka Teresa” – Siostra Małgorzata Chmielewska. Towarzyszy Jej Pan Minister Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka.
– 22.02.2016r. * stary garaż za plebanią przechodzi generalny remont. Znajdzie się tam magazyn na łóżka rehabilitacyjne.
– 07.03.2016r. * powiększamy parking przy kościele.
– 03.04.2016r. * 55 osób oddało 24 litrów krwi, a 5 kolejnych dołączyło do grona 575 potencjalnych dawców szpiku kostnego z Parafii.
– 25.04.2016r. * remont kaplicy bocznej (ocieplenie i obniżenie stropu oraz malowanie ścian).
– 28.05.2016r. * nasz Rodak diakon Artur Micorek przyjmuje święcenia kapłańskie.
– 24.06.2016r. * Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego w Leśnej z udziałem Pana Ministra Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka.
– 28.08.2016r. * 150 rowerzystów wzięło udział w kolejnym Parafialnym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.
– 14. 15. 21. 28.08.2016r. * W kolejne niedziele na parkingu kościelnym stanął plac zabaw dla dzieci.
– 25 – 31.08.2016r. * pierwsza parafialna kolonia dla dorosłych – 50+.
– 08.10.2016r. * Jubileusz 25-lecia Grupy Biblijnej przy Parafii w Leśnej.
– 09.10.2016r. * 43 osoby oddały 20 litrów krwi.
– 03.11.2016r. * ksiądz proboszcz Piotr Sadkiewicz zostaje powołany do grona 50 osobowej Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.
– 14.11.2016r. * w ołtarzu głównym zamontowano nowe tabernakulum.
– 08.12.2016r. * Jubileusz 18-lecia Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej przy naszej Parafii.
– 06.03.2017r. * w wieku 75 lat w Krakowie zmarła nasza Rodaczka Siostra Anna Biernat z Zakonu Sióstr Klarysek.
– 23.04.2017r. * 15 litrów krwi oddały 33 osoby, a 5 kolejnych zapisało się do Banku Szpiku Kostnego.
– 25.05.2017r. * gościem w parafii był ksiądz biskup Antoni Długosz. Udzielił On sakramentu bierzmowania oraz spotkał się z Anonimowymi Alkoholikami.
– 05.06.2017r. * rozpoczęcie prac budowlanych przy dobudowie ubikacji do kościoła.
– 02.08.2017r. * ksiądz proboszcz Piotr Sadkiewicz wraz z Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Panem Ministrem Markiem Michalakiem wręczają 1000 Order Uśmiechu Ojcu Świętemu Franciszkowi.
– 26.08.2017r. * nasza Rodaczka Siostra Natalia Bednarz z Zakonu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Krakowie złożyła pierwsze śluby zakonne.
– 27.08.2017r. * ponad 250 osób wzięło udział w Parafialnym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.
– 01.10.2017r. * 30.000 nakład „Informatora Pielgrzyma” poświęcony naszej Parafii. „Kawałek nieba na ziemi” robi reklamę i zachęca do pielgrzymowania do Leśnej.
– 14.10.2017r. * Rzecznik Praw Dziecka Pan Minister Marek Michalak odwiedza nasza Parafię.
– 15.10.2017r. * nasza Parafialna Wypożyczalnia łóżek ma 50 łóżek rehabilitacyjnych.
– 24.12.2017r. * przy kościele zostały uruchomione nowe sanitariaty.
– 08.04.2016r. * 45 osób oddaje 21 litrów krwi oraz 2 osoby dopisują się do Banku Szpiku Kostnego.
– 12.04.2018r. * Ksiądz Biskup Roman Pindel udziela sakramentu bierzmowania 67 uczniom gimnazjum.
– 16.04.2018r. * przebudowa deptaka procesyjnego wokół kościoła.
– 13.05.2018r. * 49 uczniów klas III przystępuje do I Komunii Św.
– 27.05.2018r. * Jubileusz 65-lecia kapłaństwa księdza kanonika Zbigniewa Szychowskiego.
– 02.06.2018r. * 50 osób z rodzin Anonimowych Alkoholików bierze udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AA na Jasną Górę.
– 17.06.2018r. * Z okazji Jubileuszu 50-lecia Orderu Uśmiechu na murze przy kościele odsłonięto pamiątkową tablicę „Świeci Kawalerowie Orderu Uśmiechu”.
– 08 – 22.07.2018r. * Parafia organizuje dwutygodniowa półkolonie dla dzieci.
– 05.08.2018r. * remont schodów wejścia bocznego (wymiana na granit).
– 06 – 10.08.2018r. * ksiądz proboszcz wraz z Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu udaje się do Syrii, do miasta Aleppo z misją pomocy dla poszkodowanych przez wojnę dzieci.
– 23.08.2018r. * montaż stacji naprawczej rowerów przy zakrystii.
– 09.09.2018r. * kolejny rodzinny i parafialny rajd rowerowy z udziałem 250 rowerzystów.
– 23.09.2018r * Jubileusz XX-lecia Dzieci Maryi.
– 23.09.2019r. * 15 litrów krwi i 5 kolejnych osób w Banku Szpiku Kostnego to efekt kolejnej akcji krwi.
– 14.10.2018r. * TVP emituje reportaż o akcjach charytatywnych w naszej parafii.
– 11.11.2018r. * coroczny wieczór patriotyczny – rodzinny śpiew pieśni patriotycznych.
– 01.12.2018r. * Coroczny korowód Św. Mikołaja prowadzony przez animatorów z Parku Rozrywki RABKOLAND.
– 23.12.2018r. * 25 litrów krwi oraz 5 nowych dawców szpiku kostnego po świątecznej akcji krwi.
– 13.01.2019r. * koncert charytatywny na zakup protez nóg dla organisty z Ostrego.
– 28.01.2019r. * W ramach pomocy oddziałowi pediatrycznemu szpitala w Żywcu przekazujemy 5 łóżek szpitalnych z naszej parafialnej wypożyczalni.
– 30.01.2019r. * Zakup 4 łóżek rehabilitacyjnych do parafialnej wypożyczalni.
– 15.03.2019r. * Śmierć księdza Andrzeja Urbańskiego – naszego Rodaka, Misjonarza w Tanzanii.
– 24 – 26.03.2019r. * Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Andrzeja Urbańskiego.
– 14.04.2019r * Udział Parafii w Ogólnopolskim Biegu Transplantacyjnym w Wiśle.
– 14.04.2019r. * W kolejnej akcji krwi oddaliśmy 15 litrów krwi i 5 kolejnych osób wpisało się do Banku Szpiku Kostnego.
– 06.05.2019r. * Ksiądz Biskup Antoni Długosz udziela sakramentu bierzmowania 2 osobom, w tym parafiance po przeszczepie szpiku kostnego.
– 12.05.2019r. * 25 uczniów klas III przystępuje do I Komunii św.
– 13-28.05.2019r. * dokończenie przebudowy deptaka procesyjnego wokół kościoła.
– 24.05.2019r. * 60 rocznica wbudowania kamienia węgielnego pod budowę naszej świątyni przez ks. biskupa Karola Wojtyłę.
– 24.05.2019r. * wydanie okolicznościowego medalu z okazji 60 rocznicy wmurowania kamienia węgielnego.
– 26.05.2019r. * Rodzinny piknik z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka na Siennej.
– 01.06.2019r. * Pielgrzymka rodzin AA z naszej parafii na Jasną Górę.
– 09.06.2019r. * Dzień Dziecka w Leśnej.
– 09.06.2019r. * Nasi ministranci i lektorzy zdobywają I miejsce w XV Diecezjalnej Spartakiadzie Służby Liturgicznej o Puchar Księdza Biskupa.
– 21.06.2019r. * 5o osób bierze udział w kolonii 50+.
– 02.07.2019r. * pielgrzymka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.
– 08.07.2019r. * Zakup 6 łóżek rehabilitacyjnych do parafialnej wypożyczalni. 3 łóżka zostają przekazane do Sióstr Albertynek w Lipnicy Wielkiej. Nasza wypożyczalni dysponuje 53 łóżkami.
– 04.08.2019r. * dzięki szczodrości naszych Parafian udało się zebrać pieniądze dzięki, którym aż 500 dzieci z Aleppo w Syrii, dotkniętych wojną mogą wyjechać na tygodniowy obóz.
– 05.08.2019r. * W wieku 91 lat umiera ks. kanonik Zbigniew Szychowski.
– 05.08.2019r. * Demontaż witraży w prezbiterium. Przebudowa okien na zespolone.
– 09.08.2019r. * Pogrzeb  śp. ks. Zbigniewa Szychowskiego w Radziechowach.
– 14.08.2019r. * Parafia sfinansowała nowy grobowiec dla żołnierza węgierskiego spoczywającego na leśniańskim cmentarzu.
– 18.08.2019r. * kolejna akcja pozyskiwania dawców krwi oraz szpiku kostnego, tym razem połączone z Festiwalem „Zderzenie Gatunków”. Blisko 100 nowych dawców szpiku dołączyło do naszego grona. To już 770 dawców zapisanych w naszej parafii.
– 25.08.2019r. * po 8 latach zakończył posługę duszpasterską ks. Łukasz Lach. Od jutra będzie wikariuszem w Jaworzynce. Do naszej parafii został skierowany ks. Paweł Tomala.
– 10.09.2019r. * Już drugi nasz Parafianin został po raz drugi dawców szpiku kostnego.
– 04-06.10.2019r. * Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez księdza biskupa Romana Pindla.
– 19.10.2019r. * parafialna pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.
– 22-30.11.2019r. * 45 parafian bierze udział w kolejnej pielgrzymce do Ziemi Świętej.
– 15.12.2019r. * 11 litrów krwi oraz 3 nowych dawców szpiku kostnego to efekt kolejnej akcji krwiodawstwa.
– 09.02.2020r. * nasza parafia dołączyła do ogólnopolskiej akcji „DAR NA 100” – prezent na 100 urodziny Św. Jana Pawła II (100 dębów; 100 dawców krwi; 100 flag papieskich; 100 piernikowych serc dla krwiodawców; 10 łóżek rehabilitacyjnych).
– 16.02.2020r. * Poprzez akcję „Z szuflady na rękawy” zachęcamy do noszenia odblasków przez pieszych.
– 02.03.2020r. * Pan artysta Zbigniew Bereszka dokonuje małych prac renowacyjnych malowideł w kościele – usuwa złuszczenia i pęknięcia.
– 02.03.2020r. * Firma „MONTIS – Mariusz Krywult” wykonuje impregnację więźby na strychu kościoła i wieży.
– 15.03.2020r. * Pandemia koronowirusa – wprowadzenie poważnych ograniczeń w funkcjonowaniu parafii.
– 10.05.2020r. * Pierwszy raz I Komunia święta zostaje przeniesiona na bliżej nie określony czas.
– 18.05.2020r. * malowanie wejścia głównego kościoła oraz wejścia bocznego i usunięcie grzyba. Malowanie zakrystii.
– 19.05.2020r. * renowacja figury MB z kapliczki przy wejściu głównym do kościoła.
– 07.06.2020r. * Po raz pierwszy w historii parafii nie było procesji Bożego Ciała ulicami wiosek. Procesja odbyła się po placu kościelnym przy licznym udziale wiernych.
– 16.06.2020r. * Nasza Parafia po raz drugi została zaproszona do Ogólnopolskiego Biegu Transplantacyjnego. Z powodu pandemii symboliczny bieg odbył się na Placu Jana Pawła II z udziałem kilku Parafian. Wydarzenie na żywo było transmitowane w internecie. 
21.06.2020r. * Kolejna akcja oddawania krwi i zapisów do Banku Szpku Kostnego.
– 17.08.2020r. * Firma Witrażowa WUTTKE z Bielska wraz z Firmą z Żor demontuję 3 witraże (od strony Kamieńca) celem renowacji i wymiany stolarki okiennej na aluminiową.
– 23.06.2020r. * 30 uczniów klas VIII otrzymało z rąk księdza biskupa Antoniego Długosza z Częstochowy sakrament bierzmowania.
– 22.08.2020r. * Decyzją księdza biskupa w naszej Parafii będzie pracował tylko jeden wikariusz. Ks. Dawid Majdak zostaje przeniesiony do Oświęcimia. 
– 27.08.2020r. * Kilka dni temu doszło do tragicznego wypadku dzieci z Żabnicy. Parafia zakupiła 4 łóżka rehabilitacyjne dla poszkodowanych.
– 30.08.2020r. * Akcja krwi dla poszkodowanych dzieci z Żabnicy. 
– 13.09.2020r. * Przez kilka tygodni trwała I Komunia Św. rodzinna. Dziś do I Komunii przystąpiło 5 dzieci, których rodzice nie zdecydowali się na uroczystość rodzinną. 
– 19.10.2020r. * Pięknie prezentuje się odnowiony witraż „Boże Narodzenie” w nowych ramach okiennych. 
– 01.11.2020r. * Z powodów obostrzeń sanitarnych i zamknięcia cmentarzy nie odbyły się tradycyjne modlitwy przy grobach.
– 07.12.2020r. * Powróciły kolejne dwa okna z odnowionymi witrażami. 
– 27.12.2020r. * W tym roku zostaje odwołana tradycyjna kolęda – wizyta duszpasterska. Zapraszamy Parafian na wspólną modlitwę przy żłóbku Jezusa i rodzinne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
– 18.02.2021r. * Wymiana defibrylatora na nowy model. 
– 27.03.2021r. * Kolejne obostrzenia epidemiczne, ograniczenie ilości uczestników w nabożeństwie do 35. 
– 04.04.2021r. * To już drugie Święta Wielkanocne bez procesji rezurekcyjnej.  
– 26.04.2021r.  *FIRMA z Żor i FIRMA Witrażowa WUTTKE z Bielsk-Białej demontuje dwa witraże od strony drogi celem renowacji i wymiany stolarki okiennej. 
1.05.2021r. * tegoroczne nabożeństwa majowe ze względów epidemicznych odbywają się przy Grocie MB.
– 8.05.2021r. * przez epidemię nie można korzystać z tradycyjnych kropideł z wodą święconą, dlatego w przedsionku kościoła stanął elektroniczny dozownik wody święconej.
– 9.05.2021r. * tegoroczna I Komunia św. już w większych grupach – klasowych.
– 13.05.2021r. * podczas wiosennych wichur zniszczeniu uległa kapliczka Frasobliwego. Po renowacji wróciła na swoje miejsce. 
-13.05.2021r. * 13 nowych łóżek rehabilitacyjnych zasiliło bezpłatną, parafialną wypożyczalnie. 
– 2.06.2021r. * 27 uczniów klas VIII przyjęło sakrament bierzmowania z rąk księdza biskupa Jana Zająca.
– 12.05.2021r. * kolejny raz nasza Parafia wśród celebrytów na Ogólnopolskim Biegu Transplantacyjnym – Bieg po Nowe Życie w Wiśle. 
– 2.08.2021r. * demontaż ostatniego witrażu do renowacji. 
– 18.08.2021r. * Parafia jako jedyna w Polsce zostaje zaproszona do Biegu po Nowe Zycie w Wilanowie. 
– 19.09.2021r. * wymiana stolarki okiennej od strony drogi w montaż trzech odnowionych witraży. 
– 2.10.2021r. * II Górski Parafialny Rajd Rodzinny .
8.10.2021r . * parafialna pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej na Dróżki MB.
– 10.10.2021r. * mini piknik na Placu Jana Pawła na rzecz pogorzelców z parafii.
– 31.10.2021r. * Parafialny Korowód Świętych. 
 – 14.11.2021r. * rozpoczęcie Synodu w Parafii.
– 21.11.2021r. * do grona Służby Liturgicznej dołączyło 9 chłopców. 
– 6.01.2022r. * Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Kameralnej BESKID SOUNDPROJECT.
– 23.01.2022r. * Koncert Kolęd Zespołu Mały Haśnik z Żabnicy.
– 5.02.2022r. * potężna wichura łamie Krzyż misyjny przy kościele. 
– 24.02.2022r. * wybuch wojny na Ukrainie – wspólna modlitwa z Ukraińcami mieszkającymi w Leśnej. 
– 27.02.2022r. * wielka akcja pomocy w zakupie najdroższego leku świata dla chorego Wiktorka z Cięciny. 
– 13.03.2022r. * spotkanie integracyjne Ukraińców – uchodźców wojennych, przyjętych przez naszych parafian. 
– 10.04.2022r. * ponad 1,5 tony darów dla Ukrainy przekazane do CARITAS.
– 13.04.2022r. * montaż nowego Krzyża misyjnego. 
– 14.04.2022r. * na klatce schodowej na chór wymieniono stolarkę okienną oraz zamontowano nowe witraże. 
– 16.04.2022r. * poświęcenie nowego Krzyża misyjnego. 
– 22.04.2022r. * w zakrystii wymienione zostały dwoje drzwi wykonane przez Firmę Stolarską ze Skrzydlnej. 
– 1.05.2022r. * w asyście Żołnierzy Wojska Polskiego z Bielska-Białej i Strażaków z Siennej odsłonięto gablotę – tablicę z pasiakiem obozowym śp. Stefana Hudowicza, żołnierza AK „Kmita”, więźnia obozu Gross-Rosen. 
– 5.05.2022r. * peregrynacja Figury MB od Cudownego Medalika.
– 14.05.2022r. * Jedyna Parafia z Polski kolejny raz w Ogólnopolskim XX Biegu po Nowe Życie w Wiśle. 
– 16.05.2022r. * 16 nowych łóżek rehabilitacyjnych  dla parafialnej wypożyczalni. 
11.06.2022r. * pielgrzymka dziękczynna Rodziców i Dzieci Komunijnych do Sanktuarium MB w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
– 14.06.2022r. * 52 uczniów klas VIII z rąk księdza biskupa Janusza Mastalskiego przyjęło sakrament bierzmowania. 
– 03.07.2022r. * Jubileusz 25-lecia LKS Leśna
– 16.07.2022r. * umiera Pani Maria Ciurla, długoletnia Gospodyni na plebanii w Leśnej.
– 18.08.2022r. * remont granitowych schodów wejścia głównego.
– 26.08.2022r. * roczną posługę duszpasterską kończy ks. Sławomir Kosiński. 
– 27.08.2022r. * Kolejny Parafialny Rodzinny Rajd Górski szlakami św. Jana Pawła II.
– 28.08.2022r. * 8 litrów krwi oddają parafianie w jedynej  w tym roku akcji krwi.
– 09-10.09.2022r. * 3-osobowa sztafeta naszej Parafii reprezentuje Kościół w Ogólnopolskim Biegu po Nowe Życie w Wilanowie 
– 12-15.09.2022r. * remont  klatki schodowej wejścia na chór. 
– 20.09.2022r. – pielgrzymka rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej (50 osób)
– 08.10.2022r. – pielgrzymka Dzieci Maryi do Ludźmierza i Zakopanego 
– 29.10.2022r. – pielgrzymka kandydatów do bierzmowania do Kalwarii Zebrzydowskiej 
– 30.10.2022r. – parafialny Korowód Świętych 
– 02.11.2022r. – „Zaduszki Parafialne” z Zespołem LIPOWIANIE 
– 05.11.2022r. – ministranci w Parku Trampolin 
– 11.11.2022r. – modlitwa za Ojczyznę 
– 13.11.2022r. – parafialna służba liturgiczna powiększyła się o 10 ministrantów 
– 21.11.2022r. – po 24 latach awarii uległa nagrzewnica kościoła 
– 06.12.2022r. – Parafia organizuje wsparcie dla chorego 1,5 rocznego Michałka z Siennej 
– 24.12.2022r. – Harcerze ze Światłem z Betlejem 
– 25.12.2022r. – tradycyjna Żywa Szopka przygotowana przez dzieci i rodziców 
– 14.01.2023r. – pogrzeb Pana Władysława Mikociaka, od dwóch lat kościelnego 
– 30.01.2023r. – funkcję kościelnego rozpoczyna Pan Sylwester Mikos
– 13.03.2023r. – modlitwa solidarności ze św. Janem Pawłem 
– 18.03.2023r. – 55 pątników w Opactwie Cysterskim w Mogile 
– 24.03.2023r. – plenerowa Droga Krzyżowa na Wielidrodze 
– 30.03.2023r. – Parafianie na spektaklu „Pasja” w teatrze w Cieszynie 
– 10.04.2023r. – rozpoczęcie remontu kotłowni i wymiana nagrzewnicy kościoła 
– 21.04.2023r. – relikwie bł. Carla Acutis gromadzą młodzież dekanatu 
– 21.05.2023r. – mały remont organów piszczałkowych 
– 10.05.2023r. – remont schodów do zakrystii (położenie granitu) 
– 10.05.2023r. – parafialna wypożyczalnie otrzymała 3 nowe łóżka rehabilitacyjne 
– 13.05.2023r. – udział w kolejnej edycji Biegu po Nowe Życie w Wiśle 
– 22.05.2023r. – pielgrzymka dzieci komunijnych do Czernej 
– 26.05.2023r. – poświęcenie pól i majówka w plenerze
– 03.06.2023r. – pielgrzymka Anonimowych Alkoholików na Jasną Górę
– 06.06.2023r. – bierzmowanie młodzieży przez ks. biskupa Grzegorza Olszowskiego 
– 08.07.2023r. – prace malarskie w salkach pod kościołem oraz w dolnej kaplicy 
– 25.07.2023r. – coroczne poświęcenie pojazdów mechanicznych z okazji święta św. Krzysztofa i zbiórka ofiar na środki lokomocji dla polskich misjonarzy 
– 15.08.2023r. – parafialne dożynki połączone z kiermaszem charytatywnym na rzecz chorego, 2-letniego Michała Sowa z Siennej
– 21.09.2023r. – Firma Witrażowa z Bielska-Białej WUTTKE wykonała i zamontowała witraż jubileuszowy z wizerunkiem Św. Michała Archanioła jako tablica upamiętniająca Jubileusz 50-lecia Parafii
– 22.09.2023r. – Jubileusz 25-lecia Wspólnoty Dzieci Maryi
– 23.09.2023r. – udział Parafii w kolejnej edycji „Biegu po Nowe Życie” w Warszawie – Wilanowie. 
– 24.09.2023r. – odpust parafialny rozpoczynający roczny Jubileusz 50-lecia Parafii
– 22.10.2023r. – rozpoczęcie rocznych misji parafialnych, w formule co miesięcznej niedzieli misyjnej. Tematem rozważań są sakramenty święte, a misjonarzami głoszącymi nauki będą kapłani rodacy oraz byli wikariusze 
– 28.10.2023r. – pielgrzymka kandydatów do bierzmowania do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej
– 29.10.2023r. – pochód Świętych w parafii
– 5.11.2023r. – Niedziela pamięci w Roku Jubileuszowym. 1000 zniczy zapłonęło na grobach zmarłych Parafian jako wyraz wdzięczności za tworzenie parafii, za świadectwo wiary
– 26.11.2023r. – 12 nowych ministrantów przyjęło dziś strój liturgiczny, a 4 ministrantów zostało pobłogosławionych przez ks. bp Piotr Gregera do posługi lektora
– 24.12.2023r. – Harcerze z Hufca Węgierska Górka wręczyli Światło Betlejemskie naszym parafianom
– 25.12.2023r. – Pasterka z Zespołem Regionalnym „Lipowianie” 
– 7.01.2024r. – Kolędowanie z Zespołem Regionalnym „Pilsko” 
– 1.02.2024r. – wspólny opłatek i kolędowanie wszystkich grup i wspólnot parafialnych
– 15.03.2024r. – plenerowa Droga Krzyżowa 
– 30.03.2024r. – coroczna pomoc – zbiórka żywności – dl Domu Matki i Dziecka w Bielsku-Białej 
– 8.04.2024r. – Firma „ZAJĄC” ze Skrzydlnej wymienia drzwi wahadłowe. W nowej, dębowej stolarce zostają zamontowane stare, kryształowe szyby z poprzednich drzwi
– 14.04.2024r. – blisko 50 par małżeńskich bierze udział w modlitwie i jubileuszu par małżeńskich 
– 12.05.2024r. – tylko 22 uczniów klas III szkół podstawowych z Leśnej i Siennej przystąpiło do I Komunii świętej
– 13.05.2024r. – rozpoczął się kolejny „mały remont” organów piszczałkowych