PARAFIALNY KLUB HDK

Parafia św. Michała Archanioła w Leśnej

SERCE MA TYLKO TEN, KTO JE POSIADA DLA INNYCH”

 • Kalendarium
 • 2000 r. – powstanie Parafialnego Klubu HDK z inicjatywy ks. Piotra Sadkiewicza;
 • prezes zarządu – Robert Olak;
 • zastępca – Marek Chrobak.
 • 16.04.2000 r. – I akcja oddawania krwi w parafii.
 • 16.06.2002 r. – I akcja pozyskiwania dawców szpiku kostnego.
 • 30.03.2008 r. – I w Polsce akcja pozyskiwania dawców szpiku kostnego w ambulansie. /Akcja pilotażowa RCKiK w Katowicach/
 • 2006 r.- Początek akcji rozdawania deklaracji „Oświadczenie woli”.

 

 • Działalność Klubu
 • inicjowanie i organizowanie akcji oddawania krwi;
 • organizowanie akcji pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku kostnego;
 • popularyzowanie transplantacji poprzez zachęcanie do noszenia deklaracji oddania swych organów po śmierci w celu ratowania życia;
 • zakup defibrylatora;
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i obsługi defibrylatora;
 • włączanie się w ogólnopolskie przedsięwzięcia łączące dawców ( np. pielgrzymki, konferencje, spotkania);
 • propagowanie akcji charytatywnych służących ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

 

 • Efekty działalności Klubu

 

Akcje krwiodawstwa

Data Liczba uczestników Kobiety Mężczyźni Ilość oddanej krwi/ litry
2000 – 2016

4812

2178

2634

2165

Akcje pozyskiwania dawców szpiku

Data Liczba potencjalnych dawców
2002-2016

578

 

Udział w ratowaniu życia

Liczba osób wytypowanych do przeszczepu Liczba dawców biorących udział w przeszczepie

7

6 (w tym jedna osoba 2x)

 

Liczba wydanych deklaracji „Oświadczenie woli”

Około 1500

 

 • Współpraca
 • Honorowi krwiodawcy i dawcy szpiku z parafii w Leśnej oraz ochotnicy spoza naszych miejscowości;
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
 • Punkty Krwiodawstwa w Bielsku – Białej i w Żywcu;
 • Fundacja przeciwko Leukemii w Warszawie;
 • Bank Dawców szpiku Kostnego – POLTRANSPLAT
 • TVP w Katowicach;
 • Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu;
 • Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi KREWWNIACY;
 • Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych akcji. Jesteśmy otwarci na wszelkie charytatywne przedsięwzięcia, które mają na celu dobro człowieka oraz ratowanie jego najcenniejszych wartości – zdrowia i życia. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcjach organizowanych w Parafii. „OTWÓRZCIE SERCA NA INNYCH.”

Wersja poprzednia:

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

PRZY
PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
W LEŚNEJ


„SERCE MA TYLKO TEN, KTO JE POSIADA DLA INNYCH;


Parafialny Klub HDK przy parafii św. Michała Archanioła w Leśnej powstał w dniu 16 kwietnia 2000 roku z inicjatywy ks. Piotra Sadkiewicza.
Funkcję prezesa zarządu pełni Robert Olak, a jego zastępcą jest Marek Chrobak – obaj zasłużeni krwiodawcy.
Działalność Klubu, oprócz propagowania honorowego krwiodawstwa w parafii oraz włączania się w ogólnopolskie przedsięwzięcia łączące wszystkich dawców w kraju (np. pielgrzymki środowiskowe), koncentruje się przede wszystkim na inicjowaniu i organizowaniu akcji oddawania krwi.
Wspomniane akcje przeprowadzili członkowie zarządu Klubu HDK we współpracy z personelem medycznym Punktów Krwiodawstwa w Żywcu i Bielsku-Białej oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.


Bilans dotychczasowych akcji honorowego krwiodawstwa w Leśnej:

Data akcji mężczyźni kobiety ilość oddanej krwi (l)
16.04.2000 60 21 36,450
24.09.2000 71 51 55,000
22.04.2001 96 51 66,150
02.09.2001 79 57 61,000
07.04.2002 97 53 67,500
21.07.2002 73 42 51,750
20.10.2002 78 44 54,900
13.04.2003 101 40 63,450
27.07.2003 82 50 59,400
26.10.2003 62 40 45,900
04.04.2004 80 36 52,200
06.06.2004 8 2 4,500
04.07.2004 58 27 39,150
24.10.2004 60 25 38,250
20.03.2005 100 38 62,100
19.06.2005 50 26 34,200
22.08.2005

93

41,850
06.11.2005 79 41 54
23.04.2006 84 42 56,7
10.07 – 17.07.2006

81

36,450
30.07.2006 108 59 75,150
22.10.2006 78 40 53,100
15.04.2007 96 27 55,350
03.06.2007 7 5 5,400
15.07.2007 69 35 46,800
21.10.2007 52 38 40,500
30.03.2008 75 47 54,900
27.07.2008 70 56 56,700
19.10.2008 62 49 49,950
19.04.2009 91 59 67,500
19.07.2009 72 46 53,100
18.10.2009

153

68,850
11.04.2010

110

49,500
27.06.2010 95 42,750
10.10.2010 75 33,750

We wszystkich przedsięwzięciach licznie uczestniczyli mieszkańcy Leśnej, Siennej, Twardorzeczki, Brzezin i Żywca.

Charytatywne akcje organizowane w parafii są dowodem ogromnego zaangażowania lokalnych krwiodawców, którzy mają świadomość, że zwykły gest oddania krwi staje się paradoksalnie niezwykłym czynem ratowania ludzkich istnień. Ponadto jest wyrazem wdzięczności za własne zdrowie oraz szansą uczestnictwa w humanitarnym akcie miłosierdzia.
Nasz Klub rozszerzył zakres swej działalności i ma na swym koncie kilka akcji pozyskiwania dawców szpiku kostnego. Pierwsza została przeprowadzona 16 czerwca 2002 r. przy udziale warszawskiej Fundacji przeciwko Leukemii. Wówczas do Banku Dawców Szpiku Kostnego wpisano 72 parafian. Następne dwie akcje odbyły się 31 maja 2004 roku i 6 czerwca 2004 roku (ta akcja była dla potrzeb TVP, celem zrealizowania reportażu), a ich efektem było pozyskanie kolejnych 51dawców.
Czwarta akcja przeprowadzona została 21.02.2005 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wyniku której Bank Szpiku pozyskał kolejnych 91 potencjalnych dawców. Kolejna akcja miała miejsce w parafii w dniu 17 grudnia 2006 r. Rejestr Dawców Szpiku Kostnego powiększył się o 53 osób.
W odpust ku czci Bożego Miłosierdzia 30 marca 2008 r. wraz z zespołem Katowickiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa została przeprowadzona pierwsza w Polsce akcja pozyskiwania dawców w ambulansie, przy okazji oddawania krwi. Była to akcja pilotażowa. Efektem było przystąpienie do Banku 42 parafian. Tak więc nasza parafia ma już 309 potencjalnych dawców, z czego 7 osób zostało już wytypowanych do przeszczepu, a 3 zostało dawcami, którzy uratowali trzy ludzkie istnienia.
Kolejna akcja pozyskiwania dawców szpiku kostnego miała miejsce 19 października 2008 r. i została przeprowadzona na prośbę Katowickiego Centrum Krwiodawstwa, celem dopracowania procedur poboru krwi do badań na układ HLA w ambulansach.  Wynik to 22 osoby. Nasz „rejestr” ma już 331 potencjalnych dawców.
Zainteresowanie dawstwem szpiku jest spore. Wielu mieszkańców Żywiecczyzny chce się wpisać do Banku Szpiku ale nie wie jak i gdzie. Stąd nasza kolejna akcja. 18.10.2009 r. przy jednoczesnej akcji krwi do Banku Szpiku dopisało się 43 dawców. Od tej akcji jest nas 374. W X rocznicę rozpoczęcia w naszej parafii akcji krwi, do Banku Szpiku dołączyło kolejnych 26 osób. Po kolejnej akcji z dnia 10 października 2010 r. do banku zostało dopisanych kolejnych 11 osób. W naszym „Banku” jest 411 potencjalnych dawców. 
Data Liczba osób
16.06.2002 r. 72
31.05.2004 i 06.06.2004 r. 51
21.02.2005 r. 91
17.12.2006 r. 53
30.03.2008 r. 42
19.10.2008 r. 22
18.10.2009 r. 43
11.04.2010 r. 26
10.10.2010 r. 11

 

Kolejnymi cennymi inicjatywami, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i odzewem, to akcje informacyjne na temat transplantacji. Członkowie zarządu Klubu zachęcali parafian do gotowości oddania po śmierci swych organów w celu ratowania ludzkiego życia. Do grudnia 2006 roku ponad 1300 mieszkańców parafii zadeklarowało swą chęć zostania pośmiertnym dawcą. Dzięki działaniom ks. Piotra Sadkiewicza około 5000 takich deklaracji zostało rozprowadzonych na terenie Żywiecczyzny.

W roku 2008 udało się rozprowadzić już ponad 10.000 deklaracji na terenie województwa śląskiego.
 
Inną cenną inicjatywą naszego klubu było zakupienie defibrylatora oraz przeprowadzenie szkoleńw zakresie ratownictwa medycznego i obsługi defibrylatora. Odbyły się dwie takie akcje.

W 2006 r. Parafialny Klub HDK w Leśnej obchodzi sześciolecie istnienia i działalności. Nie ubywa nam zapału, jesteśmy otwarci na wszelkie, charytatywne przedsięwzięcia, których celem jest dobro człowieka oraz ratowanie jego najcenniejszych wartości: zdrowia i życia. Zachęcamy do udziału w naszych akcjach a także wystąpienia w szeregi Klubu. „OTWÓRZCIE SERCA NA INNYCH”.

 


 

Akcja krwi – 2.09.2001