AEROBIK PANA

31.01.2010 – grupy aerobiku zakończyły działalność w naszych salkach i przeniosły się do nowo powstałej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśnej. Sprzęt z naszych salek przekazaliśmy na potrzeby szkoły.

Od 2005 roku w salkach pod kościołem prowadzone są zajęcia aerobiku dla Pań. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach.

Spotkania: poniedziałki – godz. 19.00, wtorki godz. 19.00.