Widok panoramiczny Ołtarza głównego wraz z Ołtarzami bocznymi.

Widok ogólny wnętrza

Prezbiterium – polichromia ukazująca sceny z życia NMP

Ołtarz główny

Święci i Błogosławieni Polscy

Święci i Błogosławieni Polscy

Chrzest Polski – 966 r.

Trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa

Boże Narodzenie

Zesłanie Ducha Świętego

Kaplica Świętej Barbary

Zmartwychwstanie Chrystusa

Chrzest Jezusa w Jordanie

Prorok Baruch

Prorok Amos

Widok ściany chóralnej z polichromią przedstawiającą „Chóry Anielskie”
Sklepienie
Aniołowie – sklepienie Święci i Błogosławieni