Wnętrze


Widok panoramiczny Ołtarza głównego wraz z Ołtarzami bocznymi.

 

Widok ogólny wnętrza

Prezbiterium – polichromia ukazująca sceny z życia NMP

 

Ołtarz główny

 

Święci i Błogosławieni Polscy

 

Święci i Błogosławieni Polscy

 

Chrzest Polski – 966 r.

 

Trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa

 

Boże Narodzenie

 

Zesłanie Ducha Świętego

 

Kaplica Świętej Barbary

Zmartwychwstanie Chrystusa

Chrzest Jezusa w Jordanie

Prorok Baruch

Prorok Amos

 

 

Widok ściany chóralnej z polichromią przedstawiającą „Chóry Anielskie”

 

Sklepienie

 

 

Aniołowie – sklepienie Święci i Błogosławieni