PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH oraz TRIDUUM PASCHALNEGO

Program można pobrać klikając na poniższy link: https://parafialesna.com/images/stories/2011-04/rekolekcje.pdf Do otworzenia tego dokumentu wymagany jest program Adobe Reader (dostępny pod adresem http://get.adobe.com/reader/ )

Droga krzyżowa ulicami parafii

Tradycją się stało aby w czasie Wielkiego Postu pasyjne nabożeństwo drogi krzyżowej przeszło ulicami wiosek należących do naszej parafii. Tak było w ostatni piątek – 15 kwietnia. Licznie zgromadzeni parafianie przszli przez Leśna i Sienną.

Wielkopstna zaduma

Trwamy w wielkopstnej zadumie, rozważajac mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.

„Osobowość Ziem Górskich”

Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich ogłosiło plebiscyt „Osobowość Ziem Górskich”. Jednym z celów działalności Koalicji jest promowanie ludzi i przedsiębiorstw związanych z ziemiami górskimi.