AA


 

 

W sierpniu 1997 roku w parafii św. Michała Archanioła w Leśnej została założona grupa Anonimowych Alkoholików. Grupa ta jest wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomóc innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Ponieważ nie mieliśmy własnej salki, spotykaliśmy się w prywatnych domach. Grupa liczyła w tym czasie 5 osób. Od dnia 8.X.1998 roku, grupa „AA” spotyka się w salce pod kościołem, w każdy czwartek o godz. 18.00.

Obecnie grupa liczy 15 osób. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w „AA” żadnych składek, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest pozostać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości.

Podstawową metodą naszej pracy nad sobą jest przemyślenie i wdrażanie w życie Dwunastu Kroków. Formuły funkcjonowania grupy określa Dwanaście Tradycji.

W każdy ostatni czwartek miesiąca odbywają się mitingi otwarte, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemem alkoholowym.

Tradycją grupy stały się spotkania opłatkowe oraz coroczne ogniska dla rodzin alkoholików. Ponadto każdy trzeźwy alkoholik, obchodzi swoją rocznicę trzeźwości, na którą zaprasza swoją rodzinę, przyjaciół oraz sympatyków ruchu trzeźwościowego.

Mitingi rozpoczynamy wspólną modlitwą o pogodę ducha, a naszym mottem są słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem. Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, bo to jest jeszcze człowiek, aż….człowiek”.

 


05.10.2008 r. – już od 8 lat nasza grupa spotyka się przy rodzinnym ognisku AA, i z roku na rok jest nas coraz więcej.

 

 


29.01.2009 r. – jak co roku spotykamy się na wspólnym opłatku i kolędowaniu.

 

 


06.09.2009 r. – po raz pierwszy nasza grupa wzięła udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AA na Jasną Górę.

 

 

 


05.06.2010 r. – Na Jasną Górę przybyła XII Ogólnopolska Pielgrzymka AA. Wśród 80 tysięcy uczestników była 40 osobowa grupa z naszej parafii.