Nowi lektorzy

Po kilkutygodniowym kursie 7 ministrantów zostało dziś pobłogosławionych do posługi lektora czyli posługującego przy czytaniu Pisma św. w czasie nabożeństw. Uroczytsość odbyła się w Konkatedrze w Żywcu, a przewodniczył jej ksiądz infułat Władysław Fidelus.

„Razem ZMIENIAJMY Świat- Razem POMAGAJMY Innym”

W sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach odbył się koncert charytatywny „Razem ZMIENIAJMY Świat- Razem POMAGAJMY Innym”. Tematem przewodnim była transplantacja i honorowe dawstwo szpiku kostnego oraz krwi. Jednym z prelegentów był ks. Piotr Sadkiewicz.

Nominacje do nagrody „Viventi Caritate”

Nominacje do nagrody „Viventi Caritate”   Ks. Piotr Sadkiewicz, Janina Dłuska i Fundacja Polish Orphanty Charity – to nominowani do tegorocznej nagrody „Viventi Caritate”, czyli „Żyjącemu Miłością”. Laureata poznamy w poniedziałek, 18 października, w 9. Rocznicę tragicznej śmierci bp. Jana Chrapka. Wyróżnienie przyznawane jest przez Fundusz Biskupa Jana Chrapka, działający przy radomskiej Caritas. Ks. Sadkiewicz…

X Dzień Papieski

10.10.2010 r. – X Dzień Papieski Pod hasłem „Jan Paweł II – odwaga świętości” obchodzimy tegoroczny Dzień Papieski. W naszej wspólnocie nie tylko modliliśmy się o rychłą beatyfiakcję Sługi Bożego Jana Pawła II ale także włączyliśmy się do ogólnopolskiej zbiórki na rzecz stypendystów  z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Fundacji „Światło Nadziei”. Każdy Dzień Papieski…

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

06.10.2010 r. – Sługa Boży Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku dokonał Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu. Pielgrzymując do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach jako Parafia włączyliśmy się w Diecezjalny Akt Zawierzenia. Zanim dotarliśmy do grobu św. Faustyny, nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, gdzie wraz z Parafią św. Bartłomieja w Lipowej i Najświętszego Serca…

Odpust ku czci św. Michała Archanioła

Tegorocznym uroczystosciom odpustowym ku czci św. Michała Archanioła przewodniczył ks. Aleksander Wójtowicz z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Nowa Kaplica w podziemiach kościoła.

Od dziś w podziemiach kościoła funkcjonuje nowa kaplica na potrzeby spotykających się grup parafialnych. Kaplica mieści 30 osób. Została ona wyposażona w sprzęt liturgiczny, ołtarz, ambonkę, ławki, sedilia oraz tabernakulum. Na ścianie głównej kaplicy powstało malowidło ze sceną Chrztu Chrystusa, wzorowane na fresku Jana Popa z Sanktuarium Św. Michała Archanioła we Włoszech. Nasze malowidło wykonała…