Napad na plebanię

W dniu 4 listopada – czwartek o godz. 17.27 (dane z monitoringu) doszło do próby włamania się na plebanię. Działo się to gdy księża byli w kościele na nabożeństwie. Po zakończonym nabożeństwie ksiądz proboszcz udał się w kierunku budynku gospodarczego celem zamknięcia kur. Po wejściu za budynek plebanii zobaczył drabinę przystawioną do okna na piętrze…

Mali misjonarze

Uroczysta Msza św. z udziałem wielu dzieci przebranych w postacie z różnych kontynentów zakończyła obchód Tygodnia Misyjnego.

Pielgrzymka Róż Różańcowych

23.10.2010 r.  Pilegrzymka Róż Różańcowych do Leśniowa, Gidel, Przyorowa i Częstochowy. 70 osób skupionych w parafialnych Różach Różańcowych wzięło udział w parafilanej pielgrzymce do miejsc świętych w pobliżu Częstochowy.

Tydzień Misyjny

W Kościele przeżywamy Tydzień Misyjny. Przez kilka dni poprzez modlitwę będziemy w szczególny sposób wspierać naszych rodaków – misjonarzy.

Wizyta księdza kardyanała Polikarpa Pengo

20-21.10.2010 r. – wizyta księdza kardynała Polikarpa Pengo Po raz 12 nawiedził naszą parafię ks. kard. Polikarp Pengo, Prymas Tanzanii, Przewodniczący Episkopatów Afryki. Wizyta związania jest z pogrzebam śp. ks. prof. Stycznia, przyjaciela Jana Pawła II.