W piątek zakończyła się kolejna kolonia organizowana przez naszą Parafię. W kolonii wzięło udział 44 dzieci z naszej Parafii. Pragnę serdecznie podziękować wspaniałej kadrze w składzie: pani Sylwia Świdzińska, pani Dagmara Dziedzic, pani Sabina Rubys oraz pani Anna Ryszka za poświęcony czas i bardzo dobrą opiekę nad kolonistami. Naszemu wspaniałemu kierowcy, panu Marianowi Hernasowi za profesjonalną obsługę autokarową naszej kolonii. Podziękowania ślę także w stronę naszych wspaniałych dzieci, które wzięły udział w tegorocznej kolonii, za atmosferę, jaką tworzyli, dobry humor, zaangażowanie i miło spędzony czas.

Kolonia została dofinansowana ze środków naszej Parafii oraz środków z Urzędu Gminy Lipowa, pozyskanych w drodze otwartego konkursu.

ks. Łukasz Lach