Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Dzień Trzeci

Cezarea

Haifa. Góra Karmel

Kana Galilejska. Odnowienie ślubów małżeńskich

Nazaret. Bazylika Zwiastowania NMP i Kościół Św. Józefa