Kolejny dzień pielgrzymki. Góra Błogosławieństw

Tabgha

Jezioro Galilejskie

W domu św. Piotra. Kafarnaum i Kościół Prymatu

Góra Tabor