Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Dzień Drugi

Betlejem. Bazylika Narodzenia Pańskiego. Miejsce narodzenia. Miejsce żłóbka.

Grota Mleczna.

Pola pasterzy.

Ain Karem. Kościół Świętego Jana Chrzciciela.

Kościół Nawiedzenia Św. Elżbiety.