W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 2018 r., podczas mszy św. o godzinie 11:00 dziękowaliśmy za tegoroczne plony. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Piotr Sadkiewicz, a kazanie wygłosił ks. wikariusz Łukasz Lach. Po mszy świętej Rada Sołecka Wsi Leśna oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Leśnej zaprosiły wszystkich uczestników na poczęstunek.