W piątek, 20 lipca 2018 r., zakończyliśmy drugi i ostatni turnus naszych Wakacji z Parafią. To było wspaniałych 10 dni ze wspaniałymi dziećmi i niesamowitą kadrą. Nawet pogoda ostatnich dni była nam niestraszna. W sumie w dwóch turnusach udział wzięło 60-cioro dzieci. Dziękuję wszystkim, dzięki którym mogliśmy zrealizować to wielkie dzieło. Dziękuję wspaniałej kadrze Paniom: Annie Biela, Barbarze Kastelik, Annie Ryszka, Izabeli Szwed za ich zaangażowanie i profesjonalną opiekę nad dziećmi. Dziękuję im za bezinteresownie poświęcony czas. Dziekuję naszemu wspaniałemu kierowcy – Panu Marianowi Hernas. Wakacje z Parafią finansowane były z ofiar Parafian Parafii w Leśnej oraz z dotacji otrzymanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lipowa „Wakacyjna szansa”. Dziękuję anonimowym sponsorom oraz naszym Parafianom za finansowe wsparcie tego dzieła. Dziękuję Pani Iwonie Cul za udostępnienie Szkoły Podstawowej w Siennej na poniedziałkowe zajęcia. Dziękuję Państwu Katarzynie i Marcinowi Cender za życzliwe przyjęcie naszej grupy w Aquaparku Leśna. 

ks. Łukasz Lach