Święto Miłosierdzia

Wolą Jezusa było, żeby obchodzone było Święto Miłosierdzia: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi  i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.” Święto to dla całego Kościoła ustanowił Jan Paweł II w 2000 roku.

Pytania:

  1. Kiedy obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia?
  2. Kto i kiedy ogłosił to święto dla całego Kościoła?
  3. Co Pan Jezus obiecał tym, którzy będą świętować Jego miłosierdzie?