Mieszko przyjmuje chrzest

Polska przyjęła chrzest w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Prawdopodobne miejsca chrztu: Gniezno, Ostrów Lednicki lub Poznań. Bardzo prawdopodobnym miejscem jest Ostrów Lednicki, gdzie odkryto w ostatnich latach dwa baseny chrzcielne, zwane baptysteriami. O tym wydarzeniu w kronikach pisał niemiecki biskup Thietmar.

[thaudio href=”http://www.mlodzi.com.pl/Strona/79.mp3″][/thaudio]

Pytania:

1. Jaką datę przyjmuje się za historyczny początek państwa polskiego? 14 kwietnia 966 r.

2. Wymień miejsca, w których prawdopodobnie odbył się chrzest Polski. Poznań, Gniezno, wyspa Ostrów Lednicki

3. Co w ostatnich latach odkryto na Ostrowie Lednickim? Dwa baseny chrzcielne z czasów Mieszka zwane baptysteriami