W czasie tegorocznych rorat będziemy w sposób szczególny nawiązywać do wydarzenia, które miało miejsce 1050 lat temu – do Chrztu Polski. Stąd też szczególna roratnia plansza w formie drzewa, którego koroną jest mapa Polski.

Pytania:

  1. Kiedy i w czasach jakiego władcy Polska przyjęła chrzest? w 966 r., gdy władcą Polski był książę Mieszko I
  2. Wymień przynajmniej trzy chrześcijańskie pozdrowienia. „Szczęść Boże!”, „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!”, „Króluj nam, Chryste! – Zawsze i wszędzie”