Jurek i Lolek

Spotkanie przyjaciół

 

Ks. biskup Wojtyła brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. Sobór jest spotkaniem biskupów z całego świata pod przewodnictwem Ojca Świętego. Obrady Soboru Watykańskiego II zaczęły się 11 października 1962 roku, a przewodniczył im papież Jan XXIII. Sobór zakończył 8 grudnia 1965 roku papież Paweł VI. Gdy rozpoczynał się Sobór Watykański II Jerzy Kluger nie mógł uwierzyć, że w obradach bierze udział jego przyjaciel ze szkolnej ławy – Karol Wojtyła. Już 25 lat się nie widzieli, więc postanowił nawiązać szybko kontakt ze swoim kolegą. Udało mu się odnaleźć biskupa Wojtyłę w Kolegium Polskim. Rozmawiali ze sobą długie godziny, wspominając lata młodości, kiedy to razem grali w piłkę, tenisa, występowali w sztukach teatralnych…

Od tej pory ich spotkania miały miejsce już częściej. Podtrzymywali znajomość nawet wtedy, gdy  Karol Wojtyła został papieżem. To dzięki Karolowi Wojtyle, Jerzy przyjechał do Polski na uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pomordowanym Żydom. Bardzo trudno było mu wracać do kraju, w którym odżywały wspomnienia wojny i bliskich pomordowanych w obozie.

Jerzy spotkał się także z Ojcem Świętym podczas jego wizyty w Ziemi Świętej w 2000 roku. Z tego wydarzenia pochodzi zdjęcie zamieszczone powyżej.

Pytania na sobotę:

1. Jak nazywał się przyjaciel z dzieciństwa, którego Karol Wojtyła już jako biskup spotkał w Rzymie, pierwszy raz po 25 latach?

2. Co to jest sobór?

3. W jakim soborze uczestniczył biskup Karol Wojtyła?