Przyjęcie Światełka z Betlejem i ostatnie roraty 2020

2020-12-24|

Tradycyjnie w wigilijny poranek o 6:30 celebrowaliśmy ostatnią Mszę Świętą Roratnią w czasie której harcerze przekazali do naszej parafii światełko Betlejemskie. Dziękujemy im za coroczną pamięć o naszej wspólnocie. W czasie ostatnich rorat modliliśmy się [...]

Dar do Jezusowego żłóbka

2020-12-22|

Parafia przekazała łóżko dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, które będzie wykorzystane w kursach "Opieka dla osób starszych i niepełnosprawnych", które są prowadzone przez Zakład.

Kolejne odznaczenie dla Parafii

2020-12-10|

Nasza parafia otrzymała honorowe odznaczenie - Medal Św. Maksymiliana Marii Kolbego za zasługi i okazane wsparcie dla ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Z powodu epidemii nie mogła odbyć się uroczysta gala wręczenia tego medalu.

Montaż witraży

2020-12-08|

W poniedziałek 7 grudnia rozpoczął się montaż kolejnych dwóch wiraży, które wróciły z pracowni witrażystów.

Roraty 2020

2020-12-07|

W związku z ograniczeniami nie możemy się potykać w takiej licznie jak co roku na Mszach Świętych Roratnich, ale zachęcajmy się nawzajem do dobrego przeżywania Adwentu. I zapraszamy na Roraty.

Inaczej niż co roku, ale Mikołaj był

2020-12-07|

Co roku w okolicach wspomnienia Św. Mikołaja i Uroczystości Niepokalanego Poczęcia członkowie grupy Dzieci Maryi przeżywają swoje święto i uroczyste spotkanie. W tym roku do takiego spotkania dojść nie mogło, ale Mikołaj zachowując reżim sanitarny [...]