W niedzielę 26 maja kazania na temat Sakramentu Kapłaństwa głosił nasz rodak ksiądz prałat Stanisław Podziorny.