Uroczystością odpustowym przewodniczył nasz rodak ks. Jan Konior