11 listopad na wieczornej Mszy Świętej modliliśmy się o pomyślność dla naszej ojczyzny, oraz o życie wieczne dla tych, którzy swoje życie oddali w imię wolności. Po Mszy Świętej przy symbolicznym obelisku oddaliśmy Im cześć.