Na Mszy Świętej o godz. 9:30 zostali włączeni do Liturgicznej Służby ołtarza nowi ministranci.