Informacje dla osób, które chcą włączyć się do akcji „Paczka dla
Ukrainy” czytaj na: https://caritas.pl/projekty/paczkadlaukrainy/