Przed kościołem stanął nowy krzyż. Stary uległ zniszczeniu w czasie niedawnej wichury. Nowy krzyż zostanie poświęcony w Wielki Piątek, po Drodze Krzyżowej.