Parafianie licznie (ponad 60 paczek) zaangażowali się w projekt Caritas Polska- Paczka dla Ukrainy.