6 palet. Tyle darów udało się zebrać i przekazać przez parafian z Leśnej na Ukrainę.