Czy wiecie, że wyrzucona puszka aluminiowa nie musi być bezwartościowym śmieciem! Ona ma swoją wartość – 6 groszy. Na poboczach dróg leżą tysiące puszek, które możemy zebrać i spieniężyć by wspomóc leczenie chorych. Może taka akacja „Pożyteczne z pożytecznym” czyli zbieramy „puszki – śmieci” dbając o czystość, a przy okazji pomagamy chorym.
Już w najbliższą niedzielę – 27 lutego na parkingu przy kościele w Leśnej jedna z Żywieckich Firm postawi bik bagi, do których będzie można składać zgniecione puszki aluminiowe. Puszki będzie można przynosić do poniedziałku do godz. 1000
Uzyskane fundusze że sprzedaży puszek zasilą konto dla Wiktorka z Węgierskiej Górki.