Nagrody dla najgorliwszych ministrantów i lektorów za okres wakacji rozdane.