We wtorek – 16 czerwca w Morogoro w Tanzanii, na murach  Jordan University College założonego i zbudowanego przez naszego Rodaka księdza Andrzeja Urbańskiego, obecne władze uniwersytetu zawieszą tablicę upamiętniającą naszego Wielkiego Rodaka. Tablica została ufundowana przez przyjaciół księdza Andrzeja. Na tablicy został wykuty tekst w języku angielskim i suahili:

„In honour of the Pole who was the founder of Jordan University College in Morogoro,Tanzania, and who dedicated his life to Africa.

Kwa heshima ya Mpolishi ambaye alikuwa mwanzilishi wa Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan kilichopo Morogoro, Tanzania, na aliyejitolea maisha yake kwa Afrika.”

 czyli:

 Na cześć Polaka, który był założycielem Uniwersytetu Jordańskiego w Morogoro w Tanzanii i który poświęcił swoje życie Afryce.