Dziś (16.06.2020) Na Uniwersytecie w Morogoro w Tanzanii odbyła się uroczystość wmurowania tablicy upamiętniającej naszego Rodaka śp.ks. Andrzeja Urbańskiego, twórcę i budowniczego jednego z największych uniwersytetów w Tanzanii.