Po ukończeniu pracy malarskich w przedsionku wejścia głównego, teraz ekipa przeniosła się z pracami do bocznego wejścia naszego kościoła.