Od poniedziałku (18 maja) rozpoczęły się prace malarskie w naszym kościele. Prace mają miejsce w przedsionku kościoła i polegają na usunięciu wilgoci z jednej ze ścian w przedsionku oraz na pomalowaniu całego pomieszczenia.
W tym czasie korzystamy z bocznego wejścia do kościoła.