Informujemy, że w związku z rozluźnieniem restrykcji rządu z dniem 17 maja (niedziela) na Mszach Świętych i Nabożeństwach w naszym kościele może przybywać 65 osób.
Przypominamy o zasłanianiu ust i nosa oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości.