Ministranci i Lektorzy z naszej parafii pomimo trudnego czasu nie rezygnują z formacji jaką normalnie by odbywali podczas cotygodniowych zbiórek. Dlatego na swojej grupie na Facebooku prowadzony jest obecnie konkurs wiedzy liturgicznej, gdzie członkowie Służby Liturgicznej powtarzają i zapamiętują to, co każdy ministrant wiedzieć powinien. Wierzymy, że po ustaniu epidemii wszyscy wrócą do służby przy ołtarzu.