Przez 3 dni trwały prace przy więźbie kościoła oraz na wieży. Po 50 latach od ostatniej impregnacji (gdzie przepisy ppoż. stanowią, że należy to wykonywać co 10 lat) została dokonana kompleksowa konserwacja i impregnacja. Prace wykonano dwukrotnie metodą natryskową. Dodatkowo zastosowano środek owadobójczy w miejscach, gdzie pojawiał się kołatek domowy.