W niedzielę 23 lutego na wszystkich Mszach Świętych, ksiądz proboszcz w czasie kazania przypomniał naukę Ojca Świętego Jana Pawła II na temat ekologii. Temat ten posłużył jako inspiracja do dzieła jakim jest posadzenie 100 dębów na terenie naszej parafii w setną rocznicę urodzin Papieża Polaka. Na Mszy Świętej o godz. 11:00 w czasie której śpiew animowały Dzieci Maryi wraz z Wspólnotą Galileą, ksiądz proboszcz wraz z najmłodszymi rozmawiali o Św. Janie Pawle II i ekologii. Został zaprezentowany również „pakiet” do zasadzenia drzewek.

Sadzenie 100 dębów odbędzie się 15 marca.