PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ: 22 – 30 listopada 2019 r.

– INFORMACJE –

  1. Wypełnione i podpisane „KARTY ZGŁOSZENIOWE” proszę oddać do 31 lipca.

  2. Zaliczkę w wysokości 1.000 PLN proszę wpłacić w gotówce lub na konto parafii do 31 lipca.

Konto Parafii:

Parafia Św. Michała Archanioła

Pl. Jana Pawła II nr 1

34-300 Leśna

44 8137 0009 0029 4744 2000 0010

koniecznie z dopiskiem: „Pielgrzymka do Ziemi Świętej”.

3. Pozostała część należności w kwocie: 2.570 PLN należy dopłacić do 7 października.

4 . Cała grupa uda się na lotnisko w Krakowie oraz z lotniska do Leśnej autokarem. Koszt przejazdu tam i z powrotem – 30 zł. płatne do 7 października.

5 . Dla osób chętnych, 4 listopada (poniedziałek) o godz. 18.00

w salce pod kościołem odbędzie się spotkanie informacyjne.

6. Uwaga: 100 USD na bilety wstępów, będzie zbierane na miejscu w Tel Awiwie.

7. Należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie może zawierać pieczątek syryjskich i libańskich !