Ostatnie pożegnanie śp. Ks.Andrzeja Urbańskiego SDS w Afryce.

„Dzisaj w Dar es Salaam, w obecności trzech biskupów, licznie zebranych kapłanów, sióstr zakonnych, rodziny salwatorianskiej i obecnego byłego prezydenta Tanzanii i licznie zebranych wiernych,
pożegnaliśmy śp. ks.Andrzeja Urbańskiego SDS w parafii Kurasyni.
Ks. Andrzej był misjonarzem w Tanzanii około 20 lat temu. Tutejsi ludzie oraz wierni nie ukrywali łez wdzięczności.”*

* Relacja uczestnika pożegnania.

Zdjęcia i tekst: Archiwum Prowincji Polskiej Boskiego Zbawiciela