W niedzielę, 13 marca 2016 r., zostały ukonstytuowane nowe rady: Rada Ekonomiczna i Parafialna Rada Duszpasterska. Dokonano też wyborów: przewodniczących, zastępców i sekretarzy tych Rad.