W sobotę, 16 stycznia 2016 r., odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich w Leśnej.