W piątek, 15 stycznia 2016 r., z prywatną wizytą do naszej Parafii przybyli: siostra Małgorzata Chmielewska ze wspólnoty „Chleb życia”, pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka oraz ks. prof. dr hab. Adam Solak – kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.