W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia swoje święto przeżywała wspólnota Dzieci i Młodzieży Maryi z naszej Parafii. Podczas mszy św. o godzinie 17:30 członkowie tej wspólnoty odnowili akt zawierzenia Niepokalanej, a także przyjęli Medale Maryjne.