W czwartek, 30 kwietnia 2015 r., odbyło się poświęcenie odnowionej dzwonnicy w Siennej. W trakcie uroczystości zgromadzeni mieszkańcy Siennej odśpiewali Litanię Loretańską, a następnie ze śpiewem pieśni maryjnych udali się w procesji do kościoła parafialnego w Leśnej, gdzie została odprawiona msza św. w intencji wszystkich mieszkańców wsi Siennej.

Historia dzwonnicy w Siennej

W 1915 r. ze składek mieszkańców został zakupiony dzwonek na pamiątkę poległych na wojnie w latach 1914-1915. W 1919 r został on zawieszony na słupach, gdzie wisiał do 1926 r., w tym też roku została wybudowana drewniana dzwonnica.

W 1941 roku Pani Anna Sapeta oraz Pan Józef Jakubiec zdemontowali dzwonek i zakopali w ziemi, ratując go tym samym przed konfiskatą przez Niemców. W 1970 r. zdemontowano starą  dzwonnicę i wybudowano nową, którą to jeszcze tego samego roku rozebrano.  Jednakże ponownie została ona wybudowana na pierwowzór starej, była ona użytkowana do czasu, aż w latach 70-tych XX wieku ówczesne władze zabroniły jej używania.

W 1991 r. Państwo Krystyna i Michał Sowa odremontowali dzwonek i przywrócili zwyczaj dzwonienia. Funkcję dzwonnika od 1991 r. do 2004 r. pełnił Pan Wiktor Maślanka.

W 2009 r. ks. Proboszcz Piotr Sadkiewicz przekazał na remont dzwonnicy deski, a działający we wsi wówczas sołtys wraz z radą sołecką dokonali wymiany zużytych desek na nowe. Natomiast z pieniędzy przekazanych przez Komitet Obchodów 400 – lecia wsi Sienna dzwonnica ta została wymalowana.

Dzięki staraniom Urzędu Gminy Lipowa, władz wsi i mieszkańców udało się przywrócić pierwotny stan dzwonnicy.

Serdeczne podziękowanie  Państwu Ludwice, Józefowi i Andrzejowi Urbaniec za bezpłatne przekazanie działki, na której mieści się dzwonnica na rzecz Urzędu Gminy Lipowa.