W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi przeżywało swoje święto patronalne. Podczas mszy św. o godzinie 17:30 dzieci należące do tej wspólnoty odnowiły akt zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie oraz otrzymały medaliki Niepokalanej. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi działa w naszej Parafii od 16 lat. Obecnie do grupy należy 35 dzieci. Opiekunami grupy są: ks. Łukasz Lach, siostra Beata Białkowska oraz animator Mariusz Midor. Grupa regularnie włącza się w życie wspólnoty parafialnej, opiekuje się zaniedbanymi grobami na cmentarzu, odwiedza chorych przed świętami.

Na mszy św. zostały także poświęcone medaliki dla dzieci klas II, które przygotowują się do I Komunii Świętej.