W klasztorze św. Teresa przekonała się, że tego miejsca dotąd szukała i na to tak długo czekała.

[thaudio href=”http://www.mlodzi.com.pl/Strona/51.mp3″][/thaudio]

Gdy zamieszkała w zakonnej celi codziennie, gdy spoglądała w okno widziała mury obronne otaczające Ávila. Znała je dobrze. Któregoś dnia podczas modlitwy, myśląc o swojej duszy, o swojej przyjaźni z Jezusem, porównała ją do zamku. To tam, w głębi duszy, spotyka się człowiek z Panem Bogiem.

[thaudio href=”http://www.mlodzi.com.pl/Strona/52.mp3″][/thaudio]

1. Co widziała św. Teresa z okna swojej celi?

2. Co św. Teresa porównała do zamku, twierdzy?

3. Czym początkowo zajmowała się św. Teresa w klasztorze?