Otrzymaliśmy podziękowanie za przekazane ofiary na cele MIVA Polska zebrane podczas święcenia pojazdów w dzień św. Krzysztofa.